RSS
Kurser & Konferenser

Att tillämpa risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykosocial problematik hos barn och unga

17 maj 2018

En föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forskare vid Karlstad universitet. Dagen inleds med en introduktion kring vad forskningen säger om risk- och skyddsfaktorer. Därefter en mix av föreläsning och grupparbeten med fokus på riskbedömning samt bedömning av centrala behov och mottaglighet.
I grupparbetena diskuteras och analyseras avidentifierade ärenden.
 
Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-05-15 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776