RSS
Kurser & Konferenser

Att stödja och leda arbetsgrupper som möter klienter/brukare med utmanande beteende

24 april 2018

Vad är problemet?
Ditt arbete som chef är avancerat och komplicerat. Förväntningarna på dig är höga. Verksamheten ska bedrivas utan extra åtgärder eller kostnader. Du som chef ska klara av de konflikter som dyker upp längs vägen och det vardagliga arbetet ska bara ”rulla på” trots att det är både svårt och krävande.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776