RSS
Kurser & Konferenser

Att skriva effektiva mötesanteckningar och protokoll

15 november 2017

Utbildningen anpassas efter deltagarnas skrivsituation. bland annat formella protokoll eller informella mötesanteckningar. Före utbildningen kontaktar föreläsaren anmälda deltagare som kan redogöra för sina förväntningar på utbildningen.


Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-09-05 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776