RSS
Kurser & Konferenser

28 November 2018
Att möta nyanlända föräldrar
kring stöd i föräldraskapet
- Hur gör vi? 

Målgrupp: olika aktörer i Fyrbodal som arbetar med/eller vill skapa förutsättningar för nyanlända föräldrar att stöttas i sitt föräldraskap

Hälsokällan bjuder in till en nätverksträff för kommunala och regionala representanter i Fyrbodalsområdet kring hur olika aktörer möter nyanlända föräldrar kring frågor som syftar till att stötta nyanlända i sitt föräldraskap. 

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-09-05 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776