RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2018-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
  Omfattning
  8 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 7-8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-08-27
  DISA - gruppledarutbildning 27 och 28 augusti samt 7 september 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdhet bland tonåringar. Välkomna till en ny gruppledarutbildning för dig som kan och vill arbeta med DI...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-03
  Socialpedagoger i skolan - nätverksträffar hösten 2018
  • 3 September 2018
  • 31 Oktober 2018
  • 30 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som socialpedagog i skolan. I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om dessa och anmäla till någon elle...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-14
  Sex på lättare svenska - för modermålslärare, studiehandledare, personal på IM-programmen
  14 September 2018
  Välkommen till utbildning för att arbeta med nyanländas frågor kring sexualitet, kroppen och jämställdet.

  Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-14
  Utbildning För dig som är språkstödjare, modersmålslärare. Sexualitet och jämställdhet på lättare svenska Fredagen den 14 September 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med unga människor som är nya i Sverige
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-18
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektiv bemötande

  Tre dagar: 18 - 20 september 2018 Det finns några platser kvar!

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffekti...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-19
  Utbildningar, temadagar och lärträffar för projektenheter i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"! - hösten 2018

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-19
  Utbildning horisontella principer 19 September i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"!

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-21
  Lära och reflektera med Vårdanalys

  21 september 2018
  Välkommen att lära och reflektera med Vårdanalys, den 21 september 2018Vad är det viktigaste vi behöver göra för att säkerställa att samordningen sker från ett patient-brukarperspekti...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-25
  Nätverksträffar kuratorer i skolan-hösten 2018
  • 25 September 2018
  • 26 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som kurator i skolan. I inbjudan nedan kan du läsa om innehållet den 25 September.

   Till inbjudan och amälningssa...länk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-26
  Utbildning i ADAD

  26 - 27 september samt 15 november 2018

  ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella pr...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-28
  De goda idéerna i fokus - 28 September 2018
  • Välkommen till en idéutbytardag med massor av energi och inspiration.
  Dagen som arrangeras för femte gången bjuder på berikande föredrag och korta seminarier - ett smörgåsbord full av idéer med fokus p...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-01
  Ökad ICF och KVÅ-användning i kommunal hälso- och sjukvård

  1 och 2 oktober 2018
  Den 1 januari 2019 träder en ny föreskrift (HSLF-FS 2017:67) i kraft som innebär att kommunerna blir skyldiga att lämna ytterligare uppgifter (utöver de som de lämnar i dag) till S...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-02
  Våld i nära relationer inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri

  Inspirationsdag 2 oktober 2018

  Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för våld rent allmänt (dess former, mekanismer och konsekvenser), men också om metoder, arbetssätt och...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-03
  Praktiska verktyg för samtal med barn

  3 oktober 2018 Anmälningstiden är förlängd till den 3 september

  Under utbildningen kommer du genom beskrivningar av ärenden/fall få ta del av olika metoder för att kommunicera och samtala med barn/ungdo...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-04
  Jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter -  för dig som verkar som språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. 4 Oktober 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i Fyrbodal. Frågeställningarna är kopplade till jäm...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-09
  Utbildning i HOME

  9 oktober 2018 Anmälningstiden är förlängd till den 7 september

  HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment) är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister oc...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-10
  Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

  Tre dagar: 10 - 11 oktober samt 9 november 2018
  Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av sam...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-15
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 15 oktober 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-15
  Nätverksträff för dig som arbetar med frågor kopplat till hedersproblematik" 15 oktober 2018 - kl. 13.30-16.30
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-16
  CRA för professionella

  16 - 18 oktober 2018

  Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manual...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-18
  LVU - Lagen om vård av unga

  18 oktober 2018 Anmälningstiden förlängd till den 14 september

  En genomgång i form av dialog och diskussion gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-23
  Migration, kulturmöten och psykisk ohälsa

  23 oktober 2018
  Programpunkter under dagen:
  • Bakgrund till kulturmöten; klanen, släkten och familjens betydelse.
  • Psykisk ohälsa i Afghanistan och Syrien; kulturella föreställningar och förhållningssätt.
  • Ku...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-26
  Utbildning för förskollärare - Stopp min kropp!26 oktober 2018

  En utbildning för dig som arbetar som förskollärare, på familjecentral etc.
  Utbildninngen tar sin utgångspunkt bl a i Rädda barnens material Stopp min kropp

  Inbjudan och anmälan!länk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-31
  Fördjupningsdag i ASI

  31 oktober 2018

  Det har nu gått 10 år sedan implementeringen av ASI (Addiction Severity Index) startade på bred front inom svensk missbruks- och beroendevård och många har under åren deltagit i utbildn...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-09
  Utbildning för språkstödjare, modersmålslärare m fl. Grundläggande kunskaper om hedersförtryck - 9 november 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildninngen tar sin utgångspunkt i hur vi kan möta, förebygga och arbeta med barn och ungdomar som blir uts...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Grundkurs i Tejping

  13 - 14 november 2018 Det finns några platser kvar!

  I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejpin...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-28
  Att lära känna, förstå och bemöta rättshaveristen

  28 november 2018
  Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplcerade...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776