RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Personlig assistans - uppdragskurs VT17

  Kursen vänder sig till personliga assistenter som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner och är utvecklad i nära samarbete med Fyrbodals kommunalförbund.Kursen består av 6 kurstillfällen.Vänersborg,...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
   
  Omfattning
  10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Ledarskapsutbildning inom funktionshinder och socialpsykiatri

  Utbildningen är utvecklad i nära samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund, kommunens representanter i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och Högskolan Väst.
  Utbildningen består av tre fristående ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Systematisk uppföljning 7.5 HP

  Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-08-23
  Forskningscirkel på tema "Barns våld, hot och kränkningar mot föräldrar/vårdnadshavare"

  Första träffen är den 23 augusti 2017
  Syftet med forskningscirkeln är att ta vara på erfarenheter som gjorts via deltagandet i Bread4Changeprojektet, de kunskaper som tagits fram internationellt och p...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-08-29
  Våldets mekanismer och identifikation av våldsutsatta i skolan

  Utbildning om våldets konsekvenser och våld som en tänkbar bakomliggande orsak tilll varför vissa barn har svårt för att fokusera på skola och inlärning. Detta är ett utvecklingsarbete och en utbildni...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-07
  Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

  Kursen innehåller fem närträffar i Fyrbodals kommun
  Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet.  Kursen kommer att genomföras på...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-07
  Nätverksträff "DISA" Torsdagen den 7 September 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: I första hand erbjuds platser till dig som arbetar med DISA och som har igång grupper eller som vill starta upp en ny grupp.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-08
  Socialpedagoger i skolan 8 september

  Nätverksträff 8 september 2017  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Nätverksträffen fokuserar kring frågor som rör hur socialpedagogen i samarbete med andra aktörer ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-12
  Grundutbildning i Supported Employment

  Fyra dagar: 12 - 13 september och 19 - 20 september 2017
  Supported Employment riktar sig generellt till personer med funktionshinder. Insatsen syftar till att ge individen stöd och vägledning i att fin...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-12
  Förhållningssätt vid trauma

  Fyra dagar: 15 september, 29 september, 9 november och 7 december 2017
  Kursen syftar till att förmedla kunskap kring förhållningssätt i möte med människor som blivit utsatta för svåra situationer. Med ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-13
  Att främja kunskaper och värden 13 september

  Utbildning 13 september 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och metoder". Målgrupp: Skolledare, lärare och elevhälsa.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning där s...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-19
  HAP-utbildning

  Två heldagar och två halvdagar: 19 - 20 september, 10 november samt 15 december 2017
  HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är ett intensivt manualbaserat abstinens-behandlingsprogram för personer över 18 år...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-20
  LVU - fördjupning med fokus på handläggningen i domstol

  20 september 2017
  Det finns platser kvar!
  En kursdag med Emilia Danielsson och Kristina Söderberg, förbundsjurister vid Sveriges Kommuner och Landsting
  Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-27
  Utbildning i ADAD

  27 - 28 september samt 16 november

  ADAD är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik Denna utbildning syftar till ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-27
  Maskulinitetsnormer, relationer och sexualitet i mötet med ensamkommande barn och unga

  En gratis 3-dagars utbildning för personal i Fyrbodals kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan, verksamma på boenden för ensamkommande flyktingungdomar om hur man samtalar om maskulinitetsnormer, r...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-27
  KULTURELL PÅVERKAN AV SYNEN PÅ SEXUALITET OCH KÖN med PRISBELÖNTE SALAR SHALMASHI 27 september

  Utbildning 27 september 2017. Målgrupp: Personal som arbetar med ungdomár i skola, inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, boendepersonal.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning för dig som arbetar me...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-28
  Utbildning "Grundkurs sex och samlevnad för personal som arbetar med ungdomar 13-19-år" Torsdagen den 28 September 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare, elevhälsopersonal och fritidspersonal som arbetar med ungdomar 13-19 år från Fyrbodals komuner.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-03
  Ny förvaltningslag - grunden för svensk offentlig verksamhet

  3 oktober 2017
  En ny förvaltningslag föreslås börja gälla 1 juli 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Möjligheterna till snabbare ärendehantering med m...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-06
  Påbyggnadsutbildning i CPU (Cannabisprogram för ungdomar)

  6 oktober 2017, kl. 09.00 - 12.00
  CPU (Cannabisprogram för ungdomar) är ett program som riktar sig till ungdomar/unga vuxna som rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattni...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-09
  Inbjudan till FoU-cirkel "Att hjälpa till självförsörjning - hur gör vi?

  Start 9 oktober 2017, kl. 13.00 - 16.00
  Hur gör socialsekreterarna för att hjälpa individen till självförsörjning? Vilka strategier har vi? Vad saknar vi? Hur vet vi att vi ger rätt hjälp? Vad behöver ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-09
  # connectwithrespect -Digitalt våld ur ungas perspektiv 9 och 24 oktober 2017

  Utbildning 9 och 24 Oktober 2017 I samarbete mellan Hälsokällan och Tjejjouren Väst erbjuder vi dig en två-dagarsutbildning kopplat till digitalt våld och ungas utsatthet på nätet. Utbildningen riktar s...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-11
  Nätverksträff "Hitta Rätt" Onsdagen den 11 Oktober 13.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som gått Hitta-Rätt utbildning eller ansvariga för boenden för ensamkommande samt socialsekreterare.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-12
  Samtal med barn

  12 - 13 oktober samt uppföljningsdag i december 2017
  Det finns platser kvar!

  Utbildning med Eva Redemo, socionom, familjeterapeut, handledare och utbildare med utrednings- och behandlingsmetodik bland b...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-16
  Maskulinitet och könsnormer på fritidsgården

  En gratis 3-dagars utbildning för personal som är verksamma i någon av de Fyrbodals kommuner som har avtal med Hälsokällan. Målgruppen är personal på fritidsgårdar samt första dagen är även personal på...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Rätt i rätten - utbildning i LVM

  17 oktober 2017
  Programpunkter
  • Genomgång av LVM-lagstiftningen, omedelbart omhändertagande, beredande av vård
  • Domstolarna, genomgång av domstolarnas sammansättning och uppdrag
  • Intressanta rättsfall
  • Det off...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Regeringens förslag till ny kommunallag - ikraftträdande 1 januari 2018

  17 oktober 2017
  Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 2992. Utredningen "En kommunallag för framtiden", har i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunlalagen och h...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 17 oktober 2017
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Samverkan och nätverksträff mot Hedersförtryck 17 Oktober 2017

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 13.30-16.30

  Hälsokällan arrangerar ytterligare en nätverksträff och ett seminarium för att främja kunskaper och bygga nätverk i kampen för mänskliga rätt...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-20
  Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete - hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

  20 oktober 2017
  Denna föreläsning vänder sig till arbetsledare för handläggare inom socialtjänstens olika delar.Temat för dagen är hur vi med hjälp av en ökad förståelse för inlärning och professionsut...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-23
  Bra Mat och hälsa vid funktionsnedsättning samt matlagningsinspiration med hjälp av kokboksappen ”MatGlad”
  23 oktober (hela gruppen) samt
  2 november (halva gruppen för- respektive eftermiddag)


  Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-26
  Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

  Fyra dagar: 26 - 27 oktober samt 28 - 29 november 2017
  Motiverande samtal — MI är en personcentrerad, förändringsinriktad samtalsmetod och förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättninga...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-31
  GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)

  Sex dagar: 31/10 - 1/11, 21 - 22/11 och 19 - 20/12
  Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande f...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-07
  Fördjupningsdag - Anknytning och omsorgssvikt

  7 november 2017

  Det finns platser kvar!

  Till er som tidigare gått utbildning i Anknytning och Omsorgssvikt erbjuder vi en fördjupningsdag.Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-08
  Att möta föräldrar i grupp 8 och 23 November 2017

  Utbildning 8 November och 23 November 2017 Utbildningen riktar sig till till personal som arbetar med föräldrar inom Barnhälsovården.

  Föräldraskapets olika krav och förväntningar kan göra att vissa förä...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-09
  Utbildning "Sex och samlevnad för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Torsdagen den 9 November 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-15
  Att skriva effektiva protokoll och mötesanteckningar

  15 november 2017
  Utbildningen anpassas efter deltagarnas skrivsituation. bland annat formella protokoll eller informella mötesanteckningar. Före utbildningen kontaktar föreläsaren anmälda deltagare som...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-22
  Nätverksträff "Barn och ungas sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande" Onsdagen den 22 November 13.30.-16.30 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare och personal inom omsorgerna som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-23
  Hantering av problemskapande beteende

  23 november 2017

  Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid be...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-29
  Kommunal nämndadministration

  29 november
  Utbildningen vänder sig i första hand sekreterare i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt i mån av plats övriga administratörer inom nämndadministrationen.
  Inbjudan och anmä...länk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-05
  Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

  5 december 2017
  Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige flerdubblades under 2015 och även om det nu har skett en kraftig minskning och är nyanlända så finns fortfarande fler ensamk...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-06
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 6 December 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-07
  Save the date! 7 februari 2018

  Heldag kring de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom
  Den nationella riktlinjen Vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demens...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-04-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776