RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2017-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
   
  Omfattning
  10 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-09-27
  Maskulinitetsnormer, relationer och sexualitet i mötet med ensamkommande barn och unga

  En gratis 3-dagars utbildning för personal i Fyrbodals kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan, verksamma på boenden för ensamkommande flyktingungdomar om hur man samtalar om maskulinitetsnormer, r...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-09
  # connectwithrespect -Digitalt våld ur ungas perspektiv 9 och 24 oktober och 28 November 2017

  Utbildning 9 och 24 Oktober och 28 November 2017 I samarbete mellan Hälsokällan och Tjejjouren Väst erbjuder vi dig en tre-dagarsutbildning kopplat till digitalt våld och ungas utsatthet på nätet. Utbil...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-16
  Maskulinitet och könsnormer på fritidsgården

  En gratis 3-dagars utbildning för personal som är verksamma i någon av de Fyrbodals kommuner som har avtal med Hälsokällan. Målgruppen är personal på fritidsgårdar samt första dagen är även personal på...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Regeringens förslag till ny kommunallag - ikraftträdande 1 januari 2018

  17 oktober 2017
  Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 2992. Utredningen "En kommunallag för framtiden", har i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunlalagen och h...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 17 oktober 2017
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-17
  Samverkan och nätverksträff mot Hedersförtryck 17 Oktober 2017

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 13.30-16.30

  Hälsokällan arrangerar ytterligare en nätverksträff och ett seminarium för att främja kunskaper och bygga nätverk i kampen för mänskliga rätt...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-18
  Strokesjukdomen och dess konsekvenser

  18 oktober 2017
  Det finns platser kvar! Under hösten 2017 erbjuds personal inom kommun och region i Fyrbodalsområdet detta tillfälle att gå denna halvdagsutbildning inom ramen för projektet Jämlik Strok...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-20
  Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete - hjärnsmarta strategier för arbetsplanering

  20 oktober 2017
  Det finns platser kvar! Denna föreläsning vänder sig till arbetsledare för handläggare inom socialtjänstens olika delar.Temat för dagen är hur vi med hjälp av en ökad förståelse för inlä...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-26
  Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

  Fyra dagar: 26 - 27 oktober samt 28 - 29 november 2017
  Det finns platser kvar! Motiverande samtal — MI är en personcentrerad, förändringsinriktad samtalsmetod och förhållningssätt som används för att sk...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-10-31
  GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)

  Sex dagar: 31/10 - 1/11, 21 - 22/11 och 19 - 20/12
  Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande f...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-07
  Fördjupningsdag - Anknytning och omsorgssvikt

  7 november 2017

  Det finns platser kvar!

  Till er som tidigare gått utbildning i Anknytning och Omsorgssvikt erbjuder vi en fördjupningsdag.Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-08
  Att möta föräldrar i grupp 8 och 23 November 2017

  Utbildning 8 November och 23 November 2017 Utbildningen riktar sig till till personal som arbetar med föräldrar inom Barnhälsovården.

  Föräldraskapets olika krav och förväntningar kan göra att vissa förä...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-09
  Utbildning "Sex och samlevnad för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Torsdagen den 9 November 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-13
  Förenkla för företag genom digitalisering och förändrat arbetssätt

  13 november 2017
  Projektet Bra företagsklimat i Fyrbodal bjuder in till denna halvdag för näringslivsutvecklare, eTjänsteutvecklare, utvecklingsledare, IT-chefer och handläggare företagsärenden.Inbjuda...länk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-13
  Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling

  Årets attraktiva kommuner ställer frågan: Var f-n är estetiken? 14 november 2017 ”Estetiken? Varför man kan inte tala om estetik längre? Vi är duktiga på att lösa tekniska och säkerhetsmässiga aspekter....
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-13
  Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården

  Workshop 13 november 2017
  Syftet med dagen:
  Skapa samsyn om vad den nya lagen innebär för kommunerna. Få information om regionens interna arbete för att anpassa sina arbetssätt till lagen samt utbyta t...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-14
  Bostadshyra

  En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden, uppsägningar m.m.

  14 november 2017

  Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kom...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-15
  Att skriva effektiva mötesanteckningar och protokoll

  15 november 2017
  Utbildningen anpassas efter deltagarnas skrivsituation. bland annat formella protokoll eller informella mötesanteckningar. Före utbildningen kontaktar föreläsaren anmälda deltagare som...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-15
  Att främja kunskaper och värden 15 november

  Utbildning 15 november 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och metoder". Målgrupp: Skolledare, lärare och elevhälsa.

  Hälsokällan bjuder in till en utbildning där sk...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-17
  FoU-café Fyrbodal

  Vad säger klienter och deras socialsekreterare om LVM? 17 november 2017, 13.00 - 15.00
  FoU-café Fyrbodal är en seminarieform där ni över en fika får ta del av forskning i aktuella frågor. Syftet är att ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-20
  Nätverksträff för arbete med Delaktighetsmodellen

  Tema: Chefsskap, implementering och vägledarnas förutsättningar.

  20 november 2017

  Att öka delaktigheten och inflytande för invånare som är beroende av stöd och service är en utmaning. Sedan hösten 2015 ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-22
  Nätverksträff "Barn och ungas sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande" Onsdagen den 22 November 13.30.-16.30 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare och personal inom omsorgerna som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-23
  Hantering av problemskapande beteende

  23 november 2017

  Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid be...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-27
  Konferens 27 november - Vänd skolfrånvaro till närvaro och full gymnasiebehörighet!

  Konferens 27 november 2017  - Högskolan Väst Trollhätan Målgrupp: Skolchefer, skolledare, lärare och elevhälsopersonal

  18.600 elever (17,5 %) blev enligt Skolverket inte behöriga till gymnasieskolan i v...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-29
  Kommunal nämndadministration

  29 november
  Ambitionen är att i störa möjliga utsträckning anpassa utbildningen till deltagarnas egna önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet. In...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-11-30
  Rätt i rätten - utbildning i LVM

  Nytt datum: 30 november 2017
  Programpunkter
  • Genomgång av LVM-lagstiftningen, omedelbart omhändertagande, beredande av vård
  • Domstolarna, genomgång av domstolarnas sammansättning och uppdrag
  • Intressanta rät...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-05
  Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

  5 december 2017
  Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige flerdubblades under 2015 och även om det nu har skett en kraftig minskning och är nyanlända så finns fortfarande fler ensamk...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-06
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 6 December 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2017-12-08
  Socialpedagoger i skolan 8 december

  Nätverksträff 8 december 2017  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Temat för nätverksträffen kommer
  Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-12
  Systematisk uppföljning 7.5 HP

  Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta på ett sätt som främjar verksamhetsutv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-19
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 19 januari 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-25
  DISA - gruppledarutbildning 25 och 26 januari samt 2 februari 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdhet bland tonåringar. Välkomna till en ny gruppledarutbildning för dig som kan och vill arbeta med DI...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-07
  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

  Inbjudan till heldagskonferens den 7 februari 2018
  Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg
  vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering...

  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-09-05 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776