RSS

eSamordning

Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund, Boråsregionen och Göteborgsregionen arbetar Fyrbodal med att stärka och skapa förutsättningar för en effektiv utveckling. Västkom är den gemensamma organisationen som driver och håller samman arbetet.

Under 2014-2015 satsas extra mycket på eTjänster, eFörvaltning och eArkiv.

Kommunerna har kommit olika långt inom dessa områden samtidigt som ambitionerna och förutsättningarna skiljer sig. Genom att samverka på kommunernas villkor och möjligheter kan kommunera tillsammans skapa förutsättningar för en ökad utveckling.

eHälsa

Under 2013-2015 har Socialstyrelsen avsat medel för att stimmulera arbetet med att effektivisera socialtjänsten med stöd av IT. Medlen har avsatts till i huvudsak fem insatsområden som tillsammans utgör basen för konceptet ”Ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet”.

Det handlar om Digitala trygghetslarm, NPÖ - nationell patientöverskigt, Säker roll och behörighet, Mobilitet och eTjänster inom socialtjänstens område.

Följ arbetet på vastkom.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Var med i arbetet!Karta Fyrbodal

Kontaktuppgifter

Siv Torstensson
eSamordnare

0733-35 85 21

Senast ändrad: 2016-03-29 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776