RSS

Stöd till bredbandsföreningar 2015


Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Regeringen satsar 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut ett snabbt bredband på landsbygden.

  • Hur kan fiberföreningar få del av stödet?
  • Hur ser villkoren ut?
  • Hur mycket kan föreningen få i stöd?
  • När kan föreningen få beslut om stöd?


Karta Fyrbodal

Frågor?

Kontakta Siv Torstensson
0522-44 08 530522-44 08 53

Senast ändrad: 2014-10-22 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776