RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-05-24
  Guldlänken till Göteborgs Stad
  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och...
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Allt fler nöjda med digital service
  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras...
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan
  Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-05-23
  Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet
  Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men...
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Medicinska aborter i hemmet allt vanligare
  Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Ny statistik från Socialstyrelsen...
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Fler sjuksköterskor vidareutbildar sig – professionsmiljarden har följts upp
  Fler sjuksköterskor har haft möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksjuksköterska eller...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776