RSS

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. 

I Västra Götaland har kommunerna avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnderna där man kommit överens om inriktning och ansvarsfördelning för ett aktivt folkhälsoarbete. I samtliga av Fyrbodals kommuner finns folkhälsostrateger/samordnare anställda med ett övergripande ansvar för att stödja verksamheterna att utveckla sitt hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

Mellan kommunerna finns ett mångårigt nätverk och samarbete som alternerar mellan deltagarna i nätverket. I detta sammanhang har kommunalförbundet ett mer omvärldsbevakande och stödjande uppdrag. En fråga där kommunalförbundet har en lite mer aktiv roll är i ett nätverk för socioekonomiskt perspektiv.

Karta anhörigstödjare Fyrbodal Åmål Bengtsfors Strömstad Tanum Munkedal Färgelanda Mellerud Vänersborg Trollhättan Lilla Edet Uddevalla Orust Lysekil Sotenäs Dals-Ed

Senast ändrad: 2017-05-19 Uppdaterad av: System       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776