RSS

Välfärdsutveckling

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärdsutveckling
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-05-24
  Guldlänken till Göteborgs Stad
  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och...
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Allt fler nöjda med digital service
  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras...
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan
  Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-05-23
  Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet
  Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men...
  Läs mer
 • 2018-05-21
  Medicinska aborter i hemmet allt vanligare
  Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Ny statistik från Socialstyrelsen...
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Fler sjuksköterskor vidareutbildar sig – professionsmiljarden har följts upp
  Fler sjuksköterskor har haft möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksjuksköterska eller...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-05-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776