RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-06-19
  Politiska läget i kommuner och landsting inför valet
  76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen....
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Lindriga skador i vården ökar
  Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste...
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030
  SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-06-19
  Ny metod lyfts fram i nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
  En ny metod för att behandla svår förträngning i en av hjärtklaffarna får hög prioritet i...
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Minskade regionala skillnader i antal organdonatorer
  I södra Sverige har donationsfrekvensen ökat det senaste året. I sydöstra regionen, där Kalmar,...
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Steg mot en ny nationell högspecialiserad vård
  Arbetet med nationell högspecialiserad vård går nu vidare till nästa fas när den nya lagen börjar...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776