RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2017-12-15
  Vindkraftsförlag försvagar den lokala demokratin
  SKL säger nej till förslaget att avskaffa lagkravet på kommunal tillstyrkan vid...
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden
  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har idag godkänt fyra överenskommelser mellan...
  Läs mer
 • 2017-12-14
  Nödvändigt med ett förlängt arbetsliv
  Partiernas pensionsgrupp förslår flera förändringar, bland annat en höjning av lägstaåldern för att...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-12-15
  ”Missbruksvården är illavarslande ojämlik”
  Debattartikel om nya öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården, av generaldirektör Olivia...
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Ojämn tillgång till insatser i missbruks- och beroendevården
  Tillgången till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser är ojämlik för personer med skadligt bruk...
  Läs mer
 • 2017-12-14
  Ny utbildning ska minska fallolyckor
  I dag lanserar Socialstyrelsen en nationell utbildning för vård- och omsorgspersonal, med målet att...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776