RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-09-26
  Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress
  En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd....
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut
  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och...
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Nytt läraravtal möter lärarbristen
  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-09-19
  Akutväntetiderna ökar för äldre
  Tre timmar och tjugo minuters total vistelsetid, varav ungefär en timmes väntan på läkare....
  Läs mer
 • 2018-09-18
  Fortsatt minskning av trafikskadade på sjukhus
  Antalet som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om...
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Minskning av andel barn som helammas
  Andelen mödrar som ammar sina barn helt, utan komplement som bröstmjölksersättning, välling eller...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776