RSS

Samverkan

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan. Syftet är att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Inom området hälsa och socialtjänst bedrivs samverkan mellan kommunerna genom  flera nätverk med professionsföreträdare från de 14 kommunerna samt Lilla Edet. Här samordnas nätverk för socialchefer och MAS:ar m.fl.

Mycket av praktisk samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal bedrivs inom ramen för FoU där det finns nätverk med chefer för individ- och familjeomsorg, vård- och omsorg, socialpsykiatri samt funktionshinder.

Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden.

Fyrbodal ingår i Västra Götalandslän och samverkar i vissa frågor med samtliga 49 kommuner i länet. Detta arbete samordnas via VästKom.

Inom socialtjänstens område behövs också en strukturerad samverkan med regionen

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för all sjukvård i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Det gemensamma ansvaret kräver en väl utvecklad samverkan. I Fyrbodal organsieras denna samverkan inom Vårdsamverkan Fyrbodal.


Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Aktuellt

Nyheter från SKL

 • 2018-03-23
  SKL släcker på lördag
  Lördagen den 24 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen...
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Statliga reformer kräver framförhållning
  Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL...
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Förlossningsvården – en del av vårdkedjan
  SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-03-22
  Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer
  Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt...
  Läs mer
 • 2018-03-21
  Socialstyrelsen kontrollerar beräkningar om åldersbedömning
  Några statistiker vid olika lärosäten har ifrågasatt delar av Socialstyrelsens systematiska översikt...
  Läs mer
 • 2018-03-21
  Allt fler placerade barn använder psykofarmaka
  Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga syns även bland barn i familjehem eller HVB. Andelen...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-05-07 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776