RSS

FoU-Socialtjänst Fyrbodal

FoU-Socialtjänst Fyrbodal skall vara ett stöd för kommunerna för att ta tillvara och utveckla verksamheterna till en mer kunskapsbaserade socialtjänst. FoU verksamheten styrs av socialcheferna.

Med stöd av FoU-Socialtjänst skall personal, politiker och brukare i socialtjänsten få stöd, tillgång till system och metoder för uppföljning, utvärdering och implementering av både ny och gammal kunskap, metodstöd och systematisk uppföljning.

Vi tar fram kurser/utbildningaroch inspirationsdagar på efterfrågade tema med fokus på nya forskningsresultat.

FoU-verksamheten startade hösten 2009 och utgår från fyra av socialtjänsten formulerade målområde. Målen finns beskrivna i högerspalten under Dokument.

En statlig satsning för att öka den evidensbaserade praktiken (EBP) i socialtjänsten har integrerats i det ordinarie FoU-arbetet.

FoU-arbetet drivs i nära samverkan med verksamhetsföreträdarna i tre sk. FouRum:

Kontakt

FoU-strateg
Lis Palm
Telefon: 0522-44 08 28
Mobil: 0733-35 85 22
E-post: lis.palm@fyrbodal.se

Utvecklingsledare Funktionshinder
Vetenskaplig ledare Socialtjänsten 

Maria Klamas
Telefon: 0522-44 08 31
Mobil: 0733-35 85 08
E-post: maria.klamas@fyrbodal.se

Nätverksledare IFO - FoU Socialtjänst

Ingela Bernholtz
Telefon: 0522-44 08 39
Mobil: 0733-0733-35 85 15
E-post: ingela.bernholtz@fyrbodal.se


Dokument

Aktuellt


Rapporter

Masteruppsats om försörjningsstödöppnas i nytt fönster (pdf, 890.7 kB)

Personligt Ombud, PO organiserat i värdkommunöppnas i nytt fönster (pdf, 738.9 kB)

Erfarenheter av FIT, ORS/SRS (pdf, 903.3 kB)

 

Mötestider 2017

FouRum IFO

 • 10 februari
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 1 september
 • 13 oktober
 • 24 november
  kl.9.00-12.00

FouRum vård och omsorg

 • 23 januari​
 • 6 mars
 • 8 maj
 • 4 september
 • 30 oktober
 • 11 december
  kl.9.00-12.00

FouRum funktionshinder/socialpsykiatri

 • 2 februari
 • 16 mars
 • 11 maj
 • 31 augusti
 • 12 oktober
 • 30 november
  Kl 13.15-16.00


Senast ändrad: 2017-06-14 Uppdaterad av: Lis Palm       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776