RSS

Välfärd

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav beredningen Välfärd är en.

Beredningen Välfärd verkar inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2017-10-19
  SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan
  Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens...
  Läs mer
 • 2017-10-17
  SKL välkomnar enklare samverkan
  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som...
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning
  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-10-19
  Rekordmånga anmälningar under donationsveckan
  Drygt 9 000 anmälningar inkom till donationsregistret under årets donationsvecka. Det är mer än en...
  Läs mer
 • 2017-10-18
  Allt färre spädbarnsföräldrar röker
  Rökning bland spädbarnsföräldrar fortsätter att minska. Under 15 års tid har andelen spädbarnsmammor...
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Tidigt föräldrastöd kan hjälpa utsatta spädbarn
  Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller sårbarhet kan få allvarliga konsekvenser...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-01-26 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776