RSS

Välfärd

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav beredningen Välfärd är en.

Beredningen Välfärd verkar inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Beredningsansvarig Välfärd
Charlotta Wilhelmsson
Telefon: 0522-44 08 67 
Mobil: 0703-42 81 77
E-post: charlotta.wilhelmsson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2017-06-26
  Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända
  SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med...
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman
  Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den...
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Fortsatt trygg förlossningsvård
  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2017-06-21
  Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård
  Införandet av en ny specialitet ska leda till en god och patientsäker tandvård för äldre, multisjuka...
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Spelmissbruk likställs med annat missbruk
  Från och med årsskiftet kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det...
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Placerade barn klarar gymnasiet sämre än andra
  Barn som är placerade sista året i grundskolan klarar gymnasiet betydligt sämre än jämnåriga som...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2017-01-26 Uppdaterad av: Filiippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776