RSS

Välfärd

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärd
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-04-20
  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder
  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt...
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Digitalisering kräver fördjupad samverkan
  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en...
  Läs mer
 • 2018-04-20
  SKL kritiskt till nya energiregler
  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-04-20
  Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID
  Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad...
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt
  Digitaliseringen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har ännu inte tagit...
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Ökning av kommunal personlig assistans för barn
  Kommunalt beslutad personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-01-04 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776