RSS

Välfärd

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärd
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-02-19
  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd
  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt
  Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas...
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet
  Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-02-19
  Flertal fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga
  Förra året identifierades 12 fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige....
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Väntetiderna inom vården fortsätter att öka
  Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet, men med stora...
  Läs mer
 • 2018-02-12
  Nu prövas ny modell för nationell högspecialiserad vård
  Socialstyrelsen prövar ett nytt arbetssätt för att identifiera högspecialiserad vård som bör...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-01-04 Uppdaterad av: Siv Torstensson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776