RSS

Välfärdsutveckling

Genom verksamhetsområdet Välfärd verkar kommunalförbundet inom området socialtjänst och hälsa/folkhälsa. Fokus är att skapa mötesplatser för kunskapsutveckling och nätverkande för personal inom socialtjänstens områden.

Kommunalförbundet bidrar med omvärldsbevakning, informationsspridning, kompetensutveckling och samverkan. Exempel på utvecklingsområden inom socialtjänsten är:

 • skapa förutsättningar för ett bättre liv för sjuka äldre
 • ökad kunskap och samverkan inom socialpsykiatrin
 • utveckla anhörigstödet
 • utveckla missbruksarbetet
 • förbättra arbetet med barn som finns i familjehem och institutioner
 • utveckla IT-stöd stöd inom vården

Kommunalförbundet verkar som en länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till länsnivån (Västkom) och den nationella nivån. Genom Vårdsamverkan Fyrbodal samarbetar Fyrbodals kommunalförbund också med sjukhusen och Primärvården i området.

Inom folkhälsoområdet är fokus på att främja barn och ungdomars hälsa.

Arbetet inom Beredningen Välfärd bidrar till att skapa attraktiva kommuner där invånarna trivs med att leva och verka.

Kontakt

Teamchef Välfärdsutveckling
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Nyheter från SKL

 • 2018-07-19
  Stöd och information i läge med värme, torka och bränder
  SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och...
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL
  Fredrik Lennartsson har anställts som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner...
  Läs mer
 • 2018-07-13
  Många frågor kring glapp i gymnasielagen
  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i...
  Läs mer

Nyheter från Socialstyrelsen

 • 2018-07-18
  Information med anledning av rådande värmebölja och allvarliga skogsbränder
  Sedan i måndags samverkar Socialstyrelsen med övriga bevakningsansvariga myndigheter med anledning...
  Läs mer
 • 2018-06-26
  Utsatta barns skolgång måste tryggas
  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, Fredrik Malmberg, generaldirektör...
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Processförändringar ska öka förutsättningarna att klara kunskapsprov
  Socialstyrelsen har beslutat att göra förändringar i kunskapsprovsprocessen för hälso- och...
  Läs mer
Regionala nyheter

Senast ändrad: 2018-05-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776