RSS

Vård- och omsorgscollege (VO-college)

Kommunerna i Fyrbodal har beslutat att samverka inom ramen för Vård- och omsorgscollege.

 

VO-college i Fyrbodal

Den 1 september 2014 började Christina Wennerdal arbeta 50 % som regional samordnare för Vård- och omsorgscollege. En regional styrgrupp med företrädare för arbetsliv, utbildningsanordnare, fackförbund och högskolan ska bildas. Arbetslivet ska vara i majoritet och inne ordförandeposten. Den regionala styrgruppen ska arbeta fram en ansökan utifrån nationellt fastställda kriterier.

För att bli certifierade ska ansökan godkännas av Föreningen Vård- och omsorgscollege nationella certifierare. Den 9 november 2015 blev Fyrbodal certifierade. Nu börjar arbetet med att bilda lokala college i Fyrbodal.

Nationellt

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg.

På nationell nivå finns föreningen Vård- och omorgscollege som ansvarar för kvalitetskriterierna och genomför certifieringar. Föreningen består av en styrelse där Sveriges Kommuner och Landsting, vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO, Pacta och Kommunal ingår. Det dagliga arbetet sköts av ett kansli.

Regionala och lokala Vård- och omsorgscollege

Det finns 20 regionala och 76 lokala college. I varje regionalt college finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.

Till hemsidan VO-college: www.vo-college.se/omlänk till annan webbplats

För frågor om VO-college i Fyrbodal kontakta

Vård- och Omsorgscollege
Christina Wennerdal
Telefon: 0521-72 18 82
E-post: christina.wennerdal@fyrbodal.se
Aktuellt


Den 9 november 2015 blev Fyrbodal certifierade. Nu börjar arbetet med att bilda lokala college i Fyrbodal.


Senast ändrad: 2016-11-07 Uppdaterad av: Jessica Ljungberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776