RSS

Samhällsorientering för nyanlända


Alla som kommer nya till Sverige har rätt till minst 60 timmars samhällsinformation på sitt modersmål eller annat språk man behärskar väl. Kursen ger en möjlighet att lära hur det svenska samhället fungerar.

Anmälan till kurs görs av handläggare på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, direkt i det administrativa systemet Soda. Det är främst de som deltar i etableringsinsatser som deltar på kurserna i samhällsorientering, men även anhöriginvandrare kan delta.

Utbildningen är gratis för deltagarna och leds av en utbildad samhällskommunikatör. Kursen blandar information med diskussioner. Kurserna genomförs på olika platser i vårt område och målet är att deltagarna inte ska behöva åka långt för att delta. För mindre språkgrupper kan dock kursen hållas i en annan kommun än den som deltagaren bor i.


Kurser som ingår i samhällsorienteringen

Tema 1 - Att komma till Sverige
Block 1: Introduktion och invandring
Block 2: Sveriges historia
Block 3: Kultur och traditioner                                                                               

Tema 2 - Att bo i Sverige
Block 4: Geografi och befolkning
Block 5: Boende och miljö
Block 6: Praktiskt vardagsliv                                                                                   

Tema 3 - Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Block 7: Arbetsmarknaden
Block 8: Att söka arbete
Block 9: Skatt och social välfärd
Block 10: Vuxenutbildning och fritid                                                

Tema 4 - Dina rättigheter och skyldigheter
Block 11: Jämlikhet och jämställdhet
Block 12: Skydd mot diskriminering och våld                                

Tema 5 - Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Block 13: Att leva tillsammans
Block 14: Familjen och samhället                                                     

Tema 6 - Att påverka i Sverige
Block 15: Demokrati i Sverige
Block 16: Politik och delaktighet                                                    

Tema 7 - Att vårda sin hälsa i Sverige
Block 17: Hälsa
Block 18: Sjukvård och tandvård                                                      

Tema 8 - Att åldras i Sverige
Block 19: Att åldras i Sverige
Block 20: Uppföljning och utvärdering


Samverkan inom Fyrbodals kommunalförbund

Det är en stor utmaning för kommunerna att erbjuda kurser på alla språk inom rimlig tid. Inom Fyrbodals kommunalförbund har flertalet kommuner enats om att ingå samverkan kring samhällsorientering för nyanlända enligt en modell där Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg anställer samhällskommunikatörer och genomför utbildningar för såväl sina egna invånare som övriga kommuners invånare.

Fyrbodals kommunalförbund ingår som part och har ansvar dels för samordning och administration av utbildningarna, dels för att hålla ihop arbetet på en strategisk nivå med information, utveckling, kvalitet och utvärdering av verksamheten.

Personal på Fyrbodals kommunalförbund administrerar kurserna i systemet Sodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är också vi som lägger upp nya användare. Har du frågor som rör kursadministration, har frågor om Soda eller behöver en inloggning, kontakta oss:

samhallsorientering@fyrbodal.se

Sofia Bråberg
0522-44 08 30

Helen Helleborn
0522-44 08 50

Helen Jansson
0522-44 08 70
Verksamhetsledare Samhällsorientering Nyanlända
Titti Andersson
Telefon: 0522-44 08 54
E-post: titti.andersson@fyrbodal.se

Kontaktuppgifter

De kommuner som anordnar kurser i samhällsorientering är Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.

Katarina Nyman,
Trollhättans stad

katarina.nyman@trollhattan.se
0520-49 58 73
Mer information Trollhättanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fredrika Abrahamsson, Uddevalla kommun
fredrika.abrahamsson@uddevalla.se 0522-69 78 53
Mer information Uddevallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ulla-Britt Pettersson,
Vänersborg kommun

ulla-britt.pettersson@vanersborg.se
0521-72 10 25
Mer information Vänersborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSenast ändrad: 2017-05-10 Uppdaterad av: Titti Andersson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776