RSS

Projekt och förstudier

Projekt och förstudier

Fyrbodals kommunalförbund arbetar aktivt med att bevaka möjligheter till medel för projekt som ett verktyg för att genomföra prioriterade aktiviteter. Nedan framgår de projekt som pågår just nu kopplat till Utbildning och kompetensförsörjning.

Avlutade projekt och förstudier

Information om avslutade projekt och förstudier hittar på vänstra sidan. Eller här

 

Planerade projekt/förstudier

Det pågår hela tiden planering och processer gällande nya projekt och förstudier. För mer information kontakta gärna oss.

KONTAKT

Projekt- och processledare - Utbildning

Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-01-23 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776