RSS

Nätverksgrupper utbildning

Fyrbodals kommunalförbund arbetar med att samla olika yrkesgrupper i nätverk. Detta för att stimulera till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna men också för att initiera ett gemensamt arbete, utbildningsinsatser m.m. Vissa av nätverksgrupperna träffas regelbundet, andra träffas då behov uppstår av att ta upp något aktuellt ämne. Fyrbodals kommunalförbund ingår även i olika externa nätverksgrupper som exempel kan nämnas Västra Götalandsregionen och de fyra kommunalförbundens utbildningsansvariga som träffas regelbundet.   

Nedan framgår de nätverksgrupper inom utbildningsberedningens område som träffas regelbundet:

KONTAKT

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Projekt- och Processledare - Utbildning
Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Processledare – Utbildning
Kent Javette
Telefon: 0522 - 44 08 44
Mobil: 0701-62 04 25
Epost: kent.javette@fyrbodal.se
Senast ändrad: 2018-10-17 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776