RSS

Kompetesnsförsörjning och utbildning

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Projekt- och processledare - Utbildning

Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Processledare – Utbildning
Kent Javette
Telefon: 0522 - 44 08 44
Mobil: 0701-62 04 25
Epost: kent.javette@fyrbodal.se
Collegesamverkan VG, gröna näringar
Per Hasselberg
Telefon: 0522-440 843
E-post: per.hasselberg@fyrbodal.se
Processledare Teknikcollege
Helene Stensson
Mobil: 0706-44 90 71
E-post:helene.stensson@fyrbodal.se


Vård- och Omsorgscollege
Christina Wennerdal
Telefon: 0521-72 18 82
E-post: christina.wennerdal@fyrbodal.se
Projektledare Praktiksamordning
Maria Wolff
Telefon: 0522-44 08 69
Mobil: 0733-35 85 39
E-post: maria.wolff@fyrbodal.se

Projektledare Hälsokällan
Mia Lindberg
Telefon: 0522 -440871
Mobil: 0706 -398829
E-post: mia.lindberg@fyrbodal.se

Handläggare Antagning Fyrbodal
Helen Helleborn
Telefon: 0522-44 08 50
E-post: helen.helleborn@fyrbodal.se

Handläggare Antagning Fyrbodal
Helen Jansson
Mobil: 0522-44 08 70
E-post:helen.jansson@fyrbodal.se

 


Senast ändrad: 2018-10-17 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776