RSS

Kompetensförsörjning Fyrbodal

Varje år anordnar Fyrbodals kommunalförbund en konferens på temat kompetensförsörjning. Syftet är att sätta fokus på frågan i vår region och att vara ett forum för information, erfarenhetsutbyte och samverkan.

Material från föregående års konferenser hittar du nedan, liksom information om kommande. Boka gärna in nästa års konferens, den går av stapeln 24 november 2017.

2015

2016

2017


Senast ändrad: 2016-12-22 Uppdaterad av: Titti Andersson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776