RSS

Collegesamverkan Gröna näringar

Projektet Collegesamverkan VG som ska att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheterna i Västsverige. Collegeformen innebär samverkan mellan näringsliv, kommuner och utbildningsanordnare för ett mer effektivt resursutnyttjande. Det handlar om att säkra näringens behov av kvalificerad arbetskraft genom att arbeta för en utbildning som leder till arbete alternativt en god grund för vidare studier. 

Per Hasselbergs roll i projektet är att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt college med inriktning mot gröna näringar.


För frågor om gröna näringar college i Fyrbodal kontakta:

Collegesamverkan VG, gröna näringar
Per Hasselberg
Telefon: 0522-440 843
E-post: per.hasselberg@fyrbodal.se


Senast ändrad: 2016-09-29 Uppdaterad av: Jessica Ljungberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776