RSS

Beredningen Utbildning

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre politiska beredningar varav Beredningen Utbildning är en.

Utmaningar i Fyrbodal

Utbildningsnivån inom Fyrbodal är generellt lägre än riksgenomsnittet. En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för tillväxt. Med fler som har högre utbildning ökar möjligheterna till tillväxt, så väl på det individuella planet som på det regionala. 
Vårt mål är att:
• Fyrbodal ska ha en utbildningsnivå i paritet med övriga landet.
• Arbetsgivare inom Fyrbodal ska alltid ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens för att kunna verka och utvecklas.

Mål och strategier

Beredningen för utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor utgår i sitt arbete från VG 2020 (pdf, 731.5 kB) (Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020) och från Genomförandeplan Fyrbodal (pdf, 2.3 MB).

Verksamhetsplan

Fyrbodals kommunalförbund upprättar årliga verksamhetsplaner där respektive beredning har prioriterar sina insatser. Verksamhetsplanerna har förankras hos samtliga 14 medlemskommuner. Se vidare vilka områden/insatser som prioriterats för år 2017 i Verksamhetsplan 2017öppnas i nytt fönster (pdf, 637 kB)

Verksamhetsberättelse

Beredningen Utbildning har upprättat en verksamhetsberättelser för år 2016 där uppdrag, prioriterade insatser, nätverk, vad som gjorts och vad som planeras 2017 framgår. Se vidare Verksamhetsberättelse 2016 (pdf, 2.3 MB)

Ledamöter

Ledamöter och ersättare i Beredningen Utbildning är:

 • Ordförande Peter Heie (c) Strömstad
 • Ledamot Kennet Borgmalm (s) Vänersborg
 • Ledamot Kristina Svensson (mp) Orust
 • Ledamot Magnus Jacobsson (kd) Uddevalla
 • Ledamot Ulla Börjesson (s) Färgelanda
 • Ledamot Annica Erlandsson (s) Sotenäs
 • Ledamot Annelie Fredriksson (s) Trollhättan
 • Ersättare Tobias Bernhardsson (c) Färgelanda
 • Ersättare Hans Schub (m) Tanum

KONTAKT

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Projekt- och Processledare - Utbildning
Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Mötestider 2017

 • 2017-01-13 kl. 09.00 - 12.00
 • 2017-02-17 kl. 13.00 - 16.00
 • 2017-03-02--03 tillsammans med ordförande BU och förvaltningschefer Lunch-till-lunch
 • 2017-04-07 kl 09-12 - Inställt
 • 2017-05-05 kl 09-12
 • 2017-08-25 kl 09-12
 • 2017-09-08 kl 09-12 - Inställt
 • 2017-09-29 kl 09-12
 • 2017-11-10 kl 09-16
  Tillsammans med ordförande BU 13-16
 • 2017-11-24 kl 09-16 Seminariedag

Minnesanteckningar

Lägesrapporter

Senast ändrad: 2017-09-11 Uppdaterad av: Yvonne Samuelsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776