RSS

Projekt kultur

Pågående

Cultural planning laborator

Cultural planning är en ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Den ger en ny helhetsbild av ett samhälle med livskvalitet och kulturella resurser som betydelsefulla inslag. Cultural planning laboratory erbjuder kommuner processtöd på plats och inspiration i form av workshops och seminarier. För närvarande deltar 10 kommuner  i Västra Götaland, däribland Färgelanda och Tanum. Fyrbodals kommunalförbund ingår i referensgruppen. Besök projektets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avslutade

Lågor

Ett bokprojekt där medborgarna i varje kommun erbjöds att lämna in ett eget skrivet material i valfri genre. 600 bidrag inkom. Den färdiga antologin presenterades på bokmässan i Göteborg 2011.

Offentlig miljö som konstform

2007 startade projektet offentlig miljö som konstform i Fyrbodals kommuner. Syftet med projektet var att genom seminarier, inspirationsdagar och konstnärligt konsultarbete öka graden av delaktighet och medverkan till helhetstänkande och långsiktighet kring konst, arkitekturfrågor och offentligt planeringsarbete. Projektet avslutades 2012.
Se projektets hemsida.

Faktor X

Målet var att etablera en infrastruktur i Fyrbodal med förmåga att understödja kopplingen mellan kultur och tillväxt. Arbetet ligger till grund för Fyrbodals arbete kring kulturfrågorna.
Faktor X Slutrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 7.3 MB)

Senast ändrad: 2017-04-21 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776