RSS

Projekt Infrastruktur

Avslutade

SEEMORE

SEEMORE pågick mellan mellan april 2012 och april 2015. Syftet var att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål. Det område som Fyrbodals kommunalförbund här lyfte fram var norra Bohuslän.  

Besök projektets hemsida.

IGS, Intermodala-Godstransporter-Statistik

Projektet avslutades november 2013. Uppdraget var att undersöka transportmönstret i gränsregionen, kartlägga och analysera förutsättningarna för ökad intermodalitet, dvs. växling mellan olika transportsätt såsom lastbil, järnväg, luft- och sjöfart.
Se projektets hemsida.

Senast ändrad: 2017-04-21 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776