RSS

Position Väst

Välkommen till Position Väst - Tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo


www.positionvast.se länk till annan webbplatshittar du som överväger att etablera verksamhet i Västsverige information om kompetens, infrastruktur och annat som kan vara värdefullt för dig att känna till inför ditt beslut. Från och med den 1 januari 2016 är Position Väst en del av verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund.

Hör av dig till oss så kan vi stötta dig i processen. Vet du redan idag i vilken kommun du önskar etablera verksamhet är det enklast att kontakta dem direkt. Vill du ha stöttning i insamling av underlag från flera platser, kan vi bli din kontaktperson. Vi går ut till de kommuner du så önskar, samlar in de underlag som behövs i form av tillgängliga lokaler, kompetens och annat. Allt självfallet med den sekretessgrad som du väljer.

Parallellt med att vi arbetar med ett antal mycket intressanta etableringsärenden, där vi också har tid och plats för dig och ditt företag, fortsätter vi att ständigt utveckla och förfina vår service till företagare som söker en lämplig plats för etablering.

Vi kan också erbjuda en neutral finansieringsrådgivning, så att inte finansieringen av dina satsningar ska vara något problem. Du kan läsa mer om detta under Kompetenscentrum Finansiering.

Välkommen att höra av dig!

Verksamhetsledare Position Väst
Ann Palmnäs
Telefon:
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.se 

Samordnare av företagsetableringar
Erik Wallin
Mobil: 0733-35 85 13
E-post: erik.wallin@positionvast.se

 


Senast ändrad: 2015-12-14 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776