RSS

Bra företagsklimat i Fyrbodal

Förenklar för företagsamhet genom att utveckla arbetssätten


För att underlätta att driva företag och för att minska antalet tillväxthinder måste det allmänna företagsklimatet förbättras i Fyrbodal. En viktig faktor för att skapa ett bättre företagsklimat och en ökad regional attraktionskraft ligger i de allmänna villkoren för företagande. Ett företags beslut om att växa, anställa eller utveckla nya produkter/tjänster påverkas av omgivningen. Det handlar om tillstånd, kompetens i närområdet, attityder från politiker och tjänstemän och en tillförlitlig och snabb ärendehantering i mötet med den offentliga sektorn och samhället i stort. Förståelsen för att företagen bidrar till samhällsutvecklingen behöver öka och företagens förståelse för den offentliga sektorn som en viktig del att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet behöver stärkas.

Detta projekt ska förenkla för företagsamhet genom att utveckla arbetssätten i ärendehanteringen och myndighetsutövningen så att företagen får god kommunal service. Det ska komplettera de insatser som redan görs i kommunernas kontakt med näringslivet som exempelvis företagsbesök och anordnandet av frukostmöten. Projektet sätter även stort fokus på intern och extern kommunikation för att öka kännedomen om företagens behov och kommunernas möjligheter att hjälpa företag. Det ska också ta fram konkreta verktyg för att underlätta för företagen vid kommunkontakter.


Projektledare Anna Lärk Ståhlberg
anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se
Mobil:0733-35 85-34


Aktuellt

 

11 - 12 december
Inbjudan till Stockholmsresa

Inbjudan till Stockholmsresa

Till dig som har företagskontakter i ditt arbete

Inom ramen för projektet Bättre företagsklimat i Fyrbodal kan vi nu erbjuda en studieresa till Stockholm den 11-12 december. Programmet är inte helt klart ännu, men det kommer att vara aktiviteter mellan 9.30 dag 1 till 16.00 dag 2.

Inbjudan och anmälan länk till annan webbplats

19 oktober
Kickstart
Digitalisering genom företagssamverkan (IUC Väst)

Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett var på resan man befinner sig.

Läs mer om innehållet och anmäl dig -->> (pdf, 812.6 kB)

24 oktober  - Kreativ kommun -
Kreativt näringsliv
-
Kreativa elever

Tanums kommun bjuder in till en inspirationsföreläsning av tankeväckande Teo Härén kring temat kreativitet.
Teo har arbetat 15 år med kreativitetsföreläsningar och mottagit pris som en av Sveriges mest inspirerande personer.
Han beskriver hur kreativitet är nödvändigt för att lyckas, och varför det är någonting man måste arbeta med.
Inbjudan till dagen hittar du här -->> (pdf, 1.1 MB)

13 nov (förmiddag)
Digitala lösningar för ett bättre företagkslimat
Program under framtagande

 

Internationell affärsutveckling – Steps to Export (Business Sweden)

24 nov 2017 9:00 - 13:00
Fyrbodal

Business Swedens program Steps to Export har under de senaste decennierna hjälpt svenska företag att komma ut på export. Under hösten planerar de att starta upp en ny grupp i Affärsutveckling Export i Fyrbodal.

Läs mer om utbildningen och anmälan här -- >> (pdf, 76.9 kB)

 

Senast ändrad: 2017-11-08 Uppdaterad av: Anna Lärk Ståhlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776