RSS

Kultur

Mycket av Fyrbodals arbete med kultur handlar om samverkan. Det är samverkan mellan Fyrbodals 14 kommuner, mellan kommunerna och regionen, mellan kulturaktörer och näringslivet med flera. En viktig uppgift är också att fördela tillväxtmedel som stöd till kulturföretag.

Inom området kultur inkluderas dels ett ökat kulturföretagande där kulturen blir en bland övriga ekonomiska motorer, dels att genom kultur i alla dess former skapa attraktiva och konkurrenskraftiga kommuner för boende och besökare.

Vision

Fyrbodal ska skapa landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet.

Målsättningar

  • Fler verksamma genom ökat kulturföretagande
  • Successiv utveckling av korsbefruktning kultur - näringsliv
  • Långsiktig utveckling av samarbete mellan konstnärer och planerare
  • Fyrbodals unika och befintliga fördelar, bygdens historia, natur och geografiska läge, utvecklas för kulturproduktion
  • Barn och ungas delaktighet i kulturlivet ska öka genom att aktiviteter av och med barn och unga prioriteras

Programförklaring (pdf, 87.5 kB)

Kulturstrateg
Ida Svanberg
Telefon: 0522-44 08 34
E-post: ida.svanberg@fyrbodal.se

Aktuellt

Film från en workshop inom Piloten Cell
Se en filmsnutt från en workshop inom Experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet — Land Art. Piloten Cell gjorde en rapport från sitt deltagande i förstudien i form av sommarutställning i stenhuggarbås på KKV-B samt denna workshop som syns i filmen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionens strategi och plan

Kulturstrategins syfte är att ange de bärande fundamenten för regionens kulturpolitik. Strategin är det övergripande dokument som ska vägleda Västra Götalandsregionens kulturpolitik under återstoden av 2010-talet.

Senast ändrad: 2018-06-26 Uppdaterad av: Ida Svanberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776