RSS

Kontakt

Teamchef Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seVerksamhetsledare Position Väst
Ann Palmnäs
Telefon:
Mobil: 0701-64 94 98
E-post: ann.palmnas@positionvast.se 

Samordnare av företagsetableringar
Erik Wallin
Mobil: 0733-35 85 13
E-post: erik.wallin@positionvast.se

 


Affärsdriven miljöutveckling
Affärs- och miljöstrateg

Karin Stenlund
Telefon: 0522-44 08 68
Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se

Projektledare Strukturbild Fyrbodal
Kerstin Andersson
Telefon: 0522-44 08 56
Mobil: 0733-358525
E-post: kerstin.andersson@fyrbodal.se


Senast ändrad: 2018-01-03 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776