RSS

Beredningen Samhällsutveckling

Fyrbodals kommunalförbund leds av en direktion. Under direktionen finns tre ordinarie politiska beredningar varav Beredningen Samhällsutveckling är en.

Ledamöter

 • Ordförande Anna-Lena Heydar (s) Uddevalla
 • Ledamot Monica Hanson (s) Trollhättan
 • Ledamot Pål Magnusson (v) Mellerud
 • Ledamot Per Eriksson (s) Bengtsfors
 • Ledamot Clas-Åke Sörkvist (c) Tanum
 • Ledamot Jan-Olof Johansson (s) Lysekil
 • Ledamot Hans Pettersson (m) Orust
 • Ersättare Gunnar Lidell (m) Vänersborg
 • Ersättare Ulla Berne (m) Åmål

Anna Lärk Stålberg är beredningens samordnande tjänsteman (tf).


Näringsliv, t f beredningsansvarig Samhällsutveckling

Anna Lärk Ståhlberg
Telefon: 0522-44 08 65
Mobil: 0733-35 85 34
E-post: anna.lark.stahlberg@fyrbodal.seMötestider 2017

Beredningen Samhällsutveckling

 • 17 feb 9-15
 • 31 mars 9-15
 • 4 maj 9-15
 • 25 augusti 9-15
 • 28 september 9-15
 • 2 november 9-15

Minnesanteckningar

Lägesrapporter

Senast ändrad: 2017-02-02 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776