RSS

Projektengagemang i Åmål bygger projekterings- och produktionskompetens för träkonstruktioner

– Träbyggnader är framtiden, det är ingen tvekan om det. För oss är det självklart att både fördjupa våra kunskaper och utveckla ny produktionsteknik för träkonstruktioner, säger Lars-Henrik Enlöf, regionchef Projektengagemang, affärsområde Industri & Energi.

– Byggbranschen har lång tradition och gedigen kompetens när det gäller att bygga i stål och betong, förklarar Lars-Henrik, som är en av initiativtagarna till företagets satsning på trä och träbyggnation.

– Men på senare år har trä kommit mer i fokus både hos beställarna och i samhället i stort. Vi behöver helt enkelt vässa vår kompetens för att kunna projektera optimala träkonstruktioner.

Livscykelanalys talar för trä

Lars-Henrik och hans kolleger är övertygade om att de livscykelanalyser som gjorts på flerbostadshus under senare tid kommer att påverka utvecklingen. Analyserna visar nämligen att materialvalet och byggfasen påverkar byggnadernas hållbarhet mycket mer än man tidigare trott. De visar också att trä har stora fördelar gentemot andra material.

Projektengagemang är ett av Sveriges största konsultföretag inom byggnation och finns i Åmål, Bengtsfors och på fler orter i Sverige. 2015 valde Projektengagemang att satsa på trä och hållbart byggande genom att skaffa specialistkompetens för flervåningshus med trästomme. Ambitionen är att etablera sig som en samarbetspartner med gedigen kompetens inom projektering och produktion av träbyggnader. Tillsammans med företagets övriga affärsområden kan Projektengagemang ge kunderna ett komplett erbjudande.

Lära mer om träkonstruktion

– Vi fick inspiration till vår satsning när vi deltog i seminariet ”Fyrbodal växer på trä” våren 2015, berättar Ola Andersson som är projektledare för Projektengagemangs satsning på trä. Vi blev övertygade om att träbyggnader är framtiden och att vi måste lära oss mer om flervåningshus med trästomme.

– Vi såg också att det går att förbättra och effektivisera flera steg i värdekedjan, exempelvis industrialiseringsgraden inom produktion av träprodukter. Det är också skälet till att vi väljer att vara medfinansiär i uppstarten av Paper Province projekt ”Trämekanisk Industri 4.0”, berättar Ola.

Ingenjörer vidareutbildade sig

Två av företagets byggnadsingenjörer fick erbjudandet att vidareutbilda sig på Linnéuniversitetets högskolekurs ”Bärande träkonstruktioner” under hösten 2016. Båda har ett stort intresse för träbyggnader och uppskattar materialets goda egenskaper. En av dem, Burbuqe Binak, är bygglovsingenjör utbildad på Karlstads universitet.

Gillar fördelarna med trä

– Kursen på Linnéuniversitetet var mer fördjupande och mer avancerad än det jag läst tidigare om träkonstruktion, säger Burbuqe. Vi har lärt oss hur man konstruerar smarta träbyggnader och vad man ska ta hänsyn till när det gäller akustik, brandsäkerhet med mera. Jag tycker om hållbarhetsfördelarna med trä och ser verkligen fram emot att få använda kunskaperna i praktiken.

Hennes kollega Mays Hajhamid är civilingenjör från Syrien som validerat sin utbildning till byggnadsingenjör i Sverige.

– Trä är ett fantastiskt material med många bra egenskaper. Till exempel går det snabbare att montera på plats och trä har flera goda hälsoeffekter, säger Mays. Undersökningar visar att hjärtfrekvensen blir lägre hos människor som vistas i träbyggnader, astmaproblem kan minskas, med mera.

Skepsis hänger ihop med okunskap

Burbuqe och Mays märker att det finns en skepsis mot att bygga stort i trä i Sverige, bland annat på grund av tveksamheter kring brandsäkerhet, akustik och ekonomi.

– Det handlar bara om brist på kunskaper. Ny teknik kräver ny kunskap. Man måste förstå och kunna hantera det här materialet. Med rätt kompetens om träkonstruktioner blir det inte dyrare än att bygga i stål och betong, säger de.

– Det byggs ju sedan länge höga flerbostadshus och andra stora byggnader i trä i flera andra länder, bland annat i Norge, England och USA. Så nu när vi i Sverige har ett stort behov av nya bostäder känns det logiskt att en stor del av dem blir trähus, både för miljöns och för människornas skull.

Kommunerna måste visa vägen

Burbuqe och Mays påpekar att det krävs tydligare riktlinjer från kommunerna om att man ska utvärdera trä som ett alternativ.

– Fler kommuner måste våga visa vägen med konkreta satsningar på trähus.

Senast ändrad: 2017-05-10 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776