RSS

Bra att veta om skogs- och tränäringen i Fyrbodal

  • I Fyrbodal finns det både gott om skog och en betydande skogs- och träindustri i form av pappersbruk, förpackningsindustri, sågverk, byggföretag, snickerier och andra aktörer.

  • 9 av Fyrbodals 14 kommuner är utpräglade "skogskommuner".

  • Fyrbodal ligger i Västra Götaland som i sin helhet har 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. Här finns också flest anställda i den svenska skogsnäringen.

  • Tillsammans med Värmland bildar Fyrbodal den största skogsnäringsregionen i Syd- och Mellansverige. Det var också här som den svenska massaindustrin startade i slutet av 1800-talet och som dominerat den svenska massaexporten under årtionden.

  • Fyrbodals 14 kommuner satsar tillsammans på Fyrbodal växer på träd för att stärka och utveckla skogs- och tränäringen.

  • Fyrbodal gränsar till södra Norge där både näringsliv och offentlig sektor satsar stort på att använda trä i höga byggnader och andra stora konstruktioner. Fyrbodal samarbetar och har ett aktivt kunskapsutbyte med flera kommuner på norska sidan.

  • Under de kommande åren, 2016-2019, planerar kommunerna i Fyrbodal och i norska Östfold att renovera och bygga nytt för sammanlagt 11 miljarder kronor.

Senast ändrad: 2016-11-11 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776