RSS

Affärsdriven miljöutveckling

Att vi behöver agera för att förändra sättet på vilket vi människor nyttjar jordens resurser är fakta. Klimatet förhandlar inte med oss. Att förgifta miljön och utarma naturresurser leder till att vi förstör villkoren för vår egen överlevnad. Just nu sker förändringar över hela värden för att förbättra människans förhållningssätt till vår planet. Vi befinner oss i ett livsnödvändigt paradigmskifte. I det skiftet agerar så klart även Fyrbodals fjorton kommuner.

Guldläge för utveckling och nya affärer

Affärsdriven miljöutveckling handlar om att lyfta kommunernas miljösatsningar och samtidigt kroka arm med näringslivet. För när hot mot miljö och klimat kräver förändring skapas lägen som ger både kraft och nya öppningar. Miljöbra initiativ innebär väldigt ofta nya möjligheter till affärer för företagen och förutsättningar till samhällsutveckling i kommunerna. Guldläge för goda krafter med andra ord. Inom Affärsdriven miljöutveckling har vi valt att fokusera på några områden som är särskilt angelägna för just Fyrbodals kommuner beroende på våra speciella förutsättningar med vad gäller geografi, natur och företagsstruktur.

Vi har havet med marin energi. Skogen med sitt trä- och skogsrelaterade näringsliv. Biogasen där såväl hav, land och stad är källa till energi. Och så fordon och transporter där våra kommuner har bestämt att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030.

Tillsammans ger kraft.

Vi som arbetar med Affärsdriven miljöutveckling vill samla kommunernas gemensamma utmaningar i projekt. Projektformen ger möjligheter att driva utveckling på ett sätt som en enskild kommun har svårt att göra på egen hand. Det gör att vi kan växla upp insatserna, finna finansiering och få riktigt mycket gjort.  
De projekt som drivs av Fyrbodals kommunalförbund är alltså komplement och stöd till kommunernas eget miljö- och näringslivsarbete och vi samarbetar dessutom med andra samhällsfunktioner och näringslivet för att nå resultat. Ambitionen är att när projekten står på egna ben och ger konkreta resultat är det andra aktörer som tar över och förvaltar resultaten. Först och främst är det så klart kommunernas själva och de lokala företagen som tar hand om och drar nytta av det som skapas.

Just nu fokuserar vi på satsningarna Hela Gröna Vägen, som ska leda till fossilfria transporter, Fyrbodal Växer på Träd, som lyfter skogens och träets potential, Biogas där vi bidrar till utveckling genom flera projekt och Marin Energi där vind och havets rörelser ger framtida nya affärer. Information om detta finns i spalten till höger.

Engagerad ledning

Utgångpunkten för vårt arbete inom Affärsdriven miljöutveckling är ”VG2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland”, som är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. I Fyrbodals Genomförandeplan för VG 2020 har särskilt prioriterats: ”En region där vi tar ett globalt ansvar” genom att ” Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt, via affärsdriven miljöutveckling” samt ”Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land”.  Med andra ord går det en röd tråd från nationella och regionala styrdokument in och genom våra prioriteringar.

Affärsdriven miljöutveckling leds av en politisk styrgrupp som består av ordförande Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande i Dals Ed, Åsa Carlsson, kommunstyrelsen ordförande i Munkedal och Peter Eriksson, kommunalråd i Trollhättan.
Ansvarig tjänsteman för Affärsdriven miljöutveckling är Karin Stenlund, miljö- och affärsstrateg. Dessutom arbetar Jenny Mårtensson, koordinator och kommunikatör med satsningen.


Varmt välkommen att kontakta Karin eller Jenny om du vill veta mer.

Affärsdriven miljöutveckling
Affärs- och miljöstrateg

Karin Stenlund
Telefon: 0522-44 08 68
Mobil: 0703-94 48 39
E-post: karin.stenlund@fyrbodal.se

Projektledare Hela Gröna Vägen
Morgan Ahlberg
Mobil: 070-217 94 49
E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

Kommunikatör Hela gröna vägen
Filippa Bohlin
Mobil: 073-241 6 146
E-post: filippa.bohlin@fyrbodal.se

Satsningar

Hela Gröna Vägen ska leda till fossilfria transporter.

Fyrbodal växer på träd verkar för innovation, utveckling och nya samarbeten inom skogsindustrin

I Fyrbodal skapas fossilfritt bränsle för en grönare framtid.

Marin energi är ett samlingsbegrepp för den förnybara energi som går att utvinna från havet. 

Senast ändrad: 2017-05-15 Uppdaterad av: Filippa Bohlin       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776