RSS

Seemore

Projektet SEEMORE var medfinansierat av EU-kommissionens program ”Intelligent Energy Europe” och pågick mellan april 2012 och april 2015. Syftet var att stärka hållbara transporter på utvalda turistmål. Det område som Fyrbodals kommunalförbund här lyfte fram var norra Bohuslän.

Inom SEEMORE satte åtta europeiska kustregioner ramarna för samarbetet för att genomföra följande åtgärder:

  • Erbjuda förbättrad information till besökare om hållbara färdmedel som kollektivtrafik, cykel, gång och elektriskt drivna färdmedel.
  • Utveckla integrerade turistprodukter som gör att besökare t.ex. kan utnyttja kombinationsbiljetter för fritidsresor, kollektivtrafik och inträde på attraktioner.
  • Skapa nya och förbättrade hållbara resmöjligheter och tjänster till besökare som inkluderar lånecyklar och nya kollektivtrafiktjänster.

Därför måste vi erbjuda hållbara transporter

Studier visar att fritidsresor står för 50 % av alla resta mil i industrialiserade länder och förväntas öka mer under de kommande åren. Effekterna av ökat fritidsresande är särskilt tydliga i turistområden som måste klara av såväl säsongsmässiga förändringar av efterfrågan på transporter som trafikstockningar på grund av en hög andel privatbilism. Dåligt organiserade transporter kan leda till att ett turistmål blir mindre attraktivt.

Turistmål behöver dessutom utveckla nya produkter för växande målgrupper som budgetresenärer, åldrande turister som inte vill köra bil och turister som har krav på hållbara semestrar.

Samarbetet mellan lokala aktörer från turistsektorn och transportsektorn är viktigt för att turistmål ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och attraktiva på en global marknad. Inom Seemore utbytte deltagarna erfarenheter om hållbara transporter med de andra turistmålen.

Ett urval av genomförda aktiviteter


Workshop oktober 2012
Projekt SEEMORE genomförde i oktober 2012 en workshop med syfte att arbeta fram en aktivitetsplan för genomförande av projektet. I arbetet deltog representanter för Trafikverket, Kollektivtrafiknämnden inom Västra Götalandsregionen, Taxiförbundet, Västsvenska Turistrådet samt kommunerna. Arbetet resulterade i ett antal aktiviteter som skulle genomföras inom projektperioden fram till mars 2015.

Cykel ombord på tåg
I Bohuslän har projektet Seemore aktivt arbetat för att öka förutsättningarna för hållbart resande bland besökare. Tack vare ett samarbete med Västtrafik gjordes under sommaren 2013 ett försök där resenärerna fick möjligheten att ta med cykel ombord på tågen på Bohusbanan. Tack vare intresset för denna lyckade satsning utökades försöket till sommaren 2014 då det blivit möjligt att ta ombord cyklar på alla Västtåg i regionen.

Specialerbjudande på Regionen runt-kort
I samarbete med Västtrafik lanserades inför sommaren 2014 ett specialerbjudande på Regionen runt-kortet som innebar att det var möjligt att resa två vuxna och tre barn på ett regionen runt-kort. Erbjudandet gällde under juni, juli och augusti och syftade till att locka fler besökare att välja kollektivt resande. Västtrafik genomförde även en stor kampanj för att uppmuntra besökare att resa kollektivt till de stora besöksmålen Havets Hus, Nordens Ark och Nordiska Akvarellmuséet. I samband med denna kampanj erbjöd besöksmålen rabatterade priser till de besökare som reste kollektivt för att öka incitamenten till hållbart resande.

Fototävlingar
Under somrarna 2013 och 2014 genomfördes fototävlingar. Uppdraget var att bilden skulle innebära direkt association till hållbara transporter.

Informationspaket
En del av arbetet inom SEEMORE-projektet var att öka medvetenheten bland besökarna om hållbart resande. Inom detta område framtogs ett informationspaket med syfte att ge besökarna mer information om olika typer av resande.
Informationspaketet delades främst ut till boendeanläggningar och övriga turismföretag som sedan kunde integrera det på sina hemsidor.

Projektmöte 30 september - 1 oktober 2014
Ett av SEEMOREs internationella projektmöten hölls på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil den 30 september - 1 oktober. En bra bit på vägen mot mer hållbara transporter och mer miljövänliga fritidsresor. En redogörelse för sommarens genomförda mål.  Men också tid för diskussion, rådgivning och debatt om hur man bäst bör genomföra sina framtida mål – det var vad som stod på dagordningen. Se dokumentation. 

Cykelkarta
Tillsammans med kommunerna i området har projektet Seemore arbetat med att ta fram en turismcykelkarta över Bohuslän. Turismcykelkartan kommer att innehålla information om gång- och cykelvägar samt cykelbara vägar. Den kommer även att innehålla information om kollektivtrafikknytpunkter, sevärdheter, aktiviteter, boendeanläggningar och restauranger. Kartan kostar 75 kronor och kommer att finnas till försäljning i turistbyråerna i Bohuslän från och med slutet av maj 2015. Cykelvägarna kommer även att läggas in på Turistrådet Västsveriges digitala karta.

Senast ändrad: 2015-05-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776