RSS

Samhällsorientering - struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att hitta en varaktig modell över tid som fungerar i ett rörligt mottagande som påverkas att yttre faktorer som krig och konflikter i världen.

Syfte med samhällsorientering

  • Samhällsorienteringen ska underlätta nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet, utgöra en bas för deltagarens framtida kunskapsinlärning och motverka utanförskap.
  • Att rusta deltagarna till aktiva och delaktiga samhällsmedborgare samt ge dem kunskap om deras påverkansmöjligheter.

Bakgrund

Enligt 2010 års lag ska nyanlända få en obligatorisk samhällsorientering

  • Då de är mellan 18 och 65 år. 
  • Den ska ske snarast möjligt efter folkbokföring, dock innan de vart folkbokförda i 1 år.
  • Den ska pågå under minst 60 timmar.
  • Bedrivs i möjligaste mån på modersmål.

Så samverkar vi

Samverkan sker mellan de 14 kommunerna i Fyrbodal och arbetsförmedlingen. Projektledningen består av en tjänsteman ifrån Vänersborg kommun och ifrån Uddevalla kommun.


Dessutom vill vi hitta metoder under projekttiden att nå den utvidgade gruppen enligt lag 2013:156länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll
Presentationer


Från dialogträff med kommunerna 3 juni


Minnesanteckningaröppnas i nytt fönster (pdf, 331.6 kB)

Presentationöppnas i nytt fönster (powerpoint, 1.1 MB)

Senast ändrad: 2014-06-17 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776