RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2018-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
  Omfattning
  8 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 7-8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-05
  Utbildning "Sex, relationer och funktionalitet för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Måndagen den 5 mars 20118 13.30-16.30 2018
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionalitet
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-20
  Jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter -  för dig som verkar som språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. 20 april 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i Fyrbodal. Frågeställningarna är kopplade till jäm...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-27
  Youmo - 27 april 2018

  Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdet
  Utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i Fyrbodal. Det kan exempelv...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-18
  Socialpedagoger i skolan 18 maj 2018

  Nätverksträff 18 maj 2018  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Temat för nätverksträffen kommer
  Inbjudan, program och anmälan!länk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-24
  Utbildning För dig som är språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktioner.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-24
  Utbildning För dig som är språkstödjare - Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionalitet
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-29
  Riskbruk & Beroende - beroendelära för social- och vårdarbetare med ett särskilt fokus på spelproblem

  29 maj 2018
  Det är fortfarande möjligt att anmäla sig Föreläsningen orienterar om det mest aktuella och nya inom beroendelära utifrån det medicinska och psykologiska perspektiven. Men har även som mål a...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-29
  Projektträffar En skola för alla projektet våren 2018

  Nedan kan du läsa mer om en del av de träffar som planeras under våren 2018 för dig som är projektmedarbetare i ESF-projektet En skola för alla! Inbjudan och nyheterlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-29
  Utbildning-Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Tisdagen den 29 maj 2018 kl 08.30-12.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar och familjer!
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-29
  Nätverksträff hedersförtryck 29 maj 2018 med fokus på Könsstympning - med Anna Holm

  En nätverksträff och utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildninngen och nätverksträffen tar sin utgångspunkt i hur vi kan möta och arbeta med bar...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-31
  Utbildning "Sexualitet och relationer - 13-19 år" Torsdagen den 31 maj 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i 13-19-årsåldern samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-06-14
  Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7" Torsdagen den 14 Juni 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-08-27
  DISA - gruppledarutbildning 27 och 28 augusti samt 7 september 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdhet bland tonåringar. Välkomna till en ny gruppledarutbildning för dig som kan och vill arbeta med DI...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-18
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektiv bemötande

  Tre dagar: 18 - 20 september 2018

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffektivt bemötande kan minska eller...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-26
  Utbildning i ADAD

  26 - 27 september samt 15 november 2018

  ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella pr...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-02
  Våld i nära relationer inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri

  Inspirationsdag 2 oktober 2018

  Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för våld rent allmänt (dess former, mekanismer och konsekvenser), men också om metoder, arbetssätt och...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-03
  Praktiska verktyg för samtal med barn

  3 oktober 2018

  Under utbildningen kommer du genom beskrivningar av ärenden/fall få ta del av olika metoder för att kommunicera och samtala med barn/ungdomar. Du kommer att få konkreta tips om hur du an...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-09
  Utbildning i HOME

  9 oktober 2018

  HOME (The Home Observation and Measurement of the Environment) är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister och styrkor i stöd och stimulans i barns hemmiljö....

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-16
  CRA för professionella

  16 - 18 oktober 2018

  Community Reinforcement Approach, CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin. Metoden är idag manual...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-18
  LVU - Lagen om vård av unga

  18 oktober 2018

  En genomgång i form av dialog och diskussion gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll. Dagen innehåller också en praktisk del kring r...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-31
  Fördjupningsdag i ASI

  31 oktober 2018

  Det har nu gått 10 år sedan implementeringen av ASI (Addiction Severity Index) startade på bred front inom svensk missbruks- och beroendevård och många har under åren deltagit i utbildn...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Grundkurs i Tejping

  13 - 14 november 2018

  I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (leksamtal) för barn, tonår...

  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776