RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2018-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
  Omfattning
  8 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 7-8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-01-24
  Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

  Omgång 2: 24/1, 30/1, 7/2, 19/2 samt 15/3 (pågår)
  Omgång 3: 20/4, 26/4, 2/5, 18/5 samt 30/5

  Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifr...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-15
  Projektträffar En skola för alla projektet våren 2018

  Nedan kan du läsa mer om en del av de träffar som planeras under våren 2018 för dig som är projektmedarbetare i ESF-projektet En skola för alla
  Inbjudan och nyheterlänk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-02-26
  Inspirationsdag - könssegregerade gymnasieval samt normer i utbildning och arbetsliv 26 februari 2018

  26/2 Plats: Trollhättan, Högskolan Väst ESF-projektet - Vägledning för livet bjuder in till en gratis inspirationsdag!
  Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-05
  Utbildning "Sex, relationer och funktionalitet för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Måndagen den 5 mars 20118 13.30-16.30 2018
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionalitet
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-14
  Personlig assistans - uppdragskurs VT18-HT18

  Högskolan Väst, i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund, inbjuder till kurs för personliga assistenter. Kursen ges som en uppdragsutbildning utan högskolepoäng. I kursplanen finns tider för kurstill...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-15
  Uppstartskonferens En skola för alla" Torsdag den 15 mars 2018 08.30-16.00 2018
  Målgrupp: projektmedarbetare, projektledning, styrgrupp etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-03-26
  Klarspråk gentemot företag

  26 mars 2018
  Inriktning på kursen är effektiva texter och klarspråk gentemot företag. Utbildningen anpassas efter antalet deltagare samt deltagarnas skrivsituation. Kursen delfinansieras för deltagarna...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-10
  Tejping - en lekfull metod för att arbeta med yttre och inre relationer

  10 och 11 april 2018
  I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (leksamtal) för barn, tonåri...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-12
  Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

  12 april 2018 Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer?
  I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit a...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-17
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektiv bemötande

  17 - 19 april 2018

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika stress...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-19
  Barnuppfostran i olika kulturer - Synen på barn utifrån kultur och religion

  19 april 2018
  Det finns platser kvar! Kultur är inte bara matvanor, musik eller dans. I begreppet kultur ligger våra djupast rotade värderingar och normer. När vi uppfostrar våra barn överför vi den kul...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-24
  Att stödja och leda arbetsgrupper som möter klienter/brukare med utmanande beteende

  24 april 2018 Vad är problemet?
  Ditt arbete som chef är avancerat och komplicerat. Förväntningarna på dig är höga. Verksamheten ska bedrivas utan extra åtgärder eller kostnader. Du som chef ska klara a...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-25
  HAP-utbildning

  25-26 april, 17 maj och 5 juni 2018
  HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är ett intensivt manualbaserat abstinens-behandlingsprogram för personer över 18 år med cannabisberoende. Programmet tar hänsyn till...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-26
  Intellektuella funktionsnedsättningar, åldrande och demens

  Inspirationsdag 26 april 2018

  Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap om åldrande och demens hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det handlar om skillnaden mellan vanligt å...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-04-27
  Youmo - 27 april 2018

  Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdet
  Utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i Fyrbodal. Det kan exempelv...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-16
  Smärta hos äldre -
  Varför är det komplext och vad bör man tänka på?

  16 maj 2018 Under utbildningsdagen kommer de mångfacetterade problem som finns hos äldre med smärta tas upp samt att det krävs långt mer än enbart farmakologisk behandling.
  Föreläsaren har lång klinisk ...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-17
  Att tillämpa risk- och skyddsfaktorer för utveckling av psykosocial problematik hos barn och unga

  17 maj 2018
  Det finns ett fåtal platser kvar! En föreläsning och workshop med Birgitta Svensson, fil.dr. och forskare vid Karlstad universitet. Dagen inleds med en introduktion kring vad forskningen säg...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-18
  Socialpedagoger i skolan 18 maj 2018

  Nätverksträff 18 maj 2018  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Temat för nätverksträffen kommer
  Inbjudan, program och anmälan!länk till annan webbplats
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-22
  Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

  22 maj 2018 Utbildningsdagen består huvudsakligen av en föreläsning och inleds med en noggrann genomgång av aktuell kunskap om autism. Materialet kommer att mejlas ut till deltagarna några dagar i förv...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-23
  Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

  Tre dagar: 23 - 24 maj och 13 juni 2018
  Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalstekn...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-24
  Utbildning För dig som är språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktioner.
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-24
  Utbildning För dig som är språkstödjare - Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionalitet
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-29
  Riskbruk & Beroende - beroendelära för social- och vårdarbetare med ett särskilt fokus på spelproblem

  29 maj 2018
  Föreläsningen orienterar om det mest aktuella och nya inom beroendelära utifrån det medicinska och psykologiska perspektiven. Men har även som mål att resonera om hur kunskaper i beroendelä...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-05-31
  Utbildning "Sexualitet och relationer - 13-19 år" Torsdagen den 31 maj 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i 13-19-årsåldern samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-08-27
  DISA - gruppledarutbildning 27 och 28 augusti samt 7 september 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdhet bland tonåringar. Välkomna till en ny gruppledarutbildning för dig som kan och vill arbeta med DI...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-14
  Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 HP

  Kursen fokuserar olika teoretiska perspektiv på funktionsnedsättning/hinder, ur såväl professions- som brukarperspektiv. Socialpolitik, aktuell forskning, begrepp och teorier inom området är exempel p...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-18
  Studio III - hantera utmanande beteende med lågaffektiv bemötande

  Tre dagar: 18 - 20 september 2018

  Utbildning inom Studio 3-metoden som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och om hur vi genom ett lågaffektivt bemötande kan minska eller...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-09-26
  Utbildning i ADAD

  26 - 27 september samt 15 november 2018

  Utbildning som vänder sig till personal inom socialtjänsten som i sin nuvarande yrkesutövning arbetat minst 3 månader med ungdomar/unga vuxna i riskzon och som h...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-18
  Fördjupningsdag ASI

  18 oktober 2018

  Fyrbodals kommunalförbund anordnar i höst en fördjupningsdag som vänder sig till alla som är godkända användare av ASI och som ser ett behov av att repetera och uppdatera sina kunskaper...

  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Soy Falk
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0733-35 85 10
E-post: soy.falk@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776