RSS
Kurser & Konferenser

Du utvecklas - vi fixar!

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Fyrbodals kommunalförbund arrangerar kompetensutveckling för tjänstemän och förtroendevalda både i och utanför länet.

Välkommen att anmäla dig till våra kurser och konferenser!

 • Karta Fyrbodal 2018-09-25
  Nätverksträffar kuratorer i skolan-hösten 2018
  • 25 September 2018
  • 26 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som kurator i skolan. I inbjudan nedan kan du läsa om innehållet den 25 September.

   Till inbjudan och amälningssa...länk till annan webbplats

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-10-31
  Socialpedagoger i skolan - nätverksträffar hösten 2018

  • 31 Oktober 2018
  • 30 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som socialpedagog i skolan. I vårt nyhetsbrev kan du läsa mer om dessa och anmäla till någon eller samtliga av de...

  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Grundkurs i Tejping

  13 - 14 november 2018 I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (leksamtal) för barn, tonår...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-13
  Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7" Tisdagen den 13 november 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-11-28
  28 November 2018
  Att möta nyanlända föräldrar
  kring stöd i föräldraskapet
  - Hur gör vi? 

  Målgrupp: olika aktörer i Fyrbodal som arbetar med/eller vill skapa förutsättningar för nyanlända föräldrar att stöttas i sitt föräldraskap
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-12-05
  En basutbildning om spelproblem

  5 december 2018
  Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem, ekonomiska svårigheter och en...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-12-06
  Utbildningar och lärträff för projektenheter i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"! - hösten 2018 - Träff 6 December 2018

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2018-12-12
  Kommunal förvaltning med serviceskyldighet - aktuell lagstiftning

  12 december 2018
  Den nya förvaltningslagen från 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern elektronisk...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2019-01-01
  Den egna yrkesrollen - yrkeshandledning för dig som är ny i barnavårdsarbetetStartar vid efterfrågan
  Omfattning
  8 handledningstillfällen á 3 handledningstimmar under 1 år.
  En ny grupp startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
  I yrkeshandledningen deltar 7-8 st. Grupper kommer att startas allt...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2019-01-24
  Barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd

  24 januari 2019
  Föreläsningen fokuserar på barns rättigheter kopplat till socialtjänstens ansvar och beskriver vad ekonomisk utsatthet kan innebära för barn samt hur man kan handlägga försörjningsstöd ...
  Läs mer
 • Karta Fyrbodal 2019-02-11
  Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

  Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning o...
  Läs mer

 

Förslag på kurser?

Har du förslag på kurser, utbildningar och konferenser? Kanske kan vi anordna något. Hör av dig till oss!


Här hittar du ett arkiv med kurser vi anordnat tidigare år.

Utvecklare
Allmänt inriktade utbildningar

Cecilia Sandberg
Telefon: 0522-44 08 40 Mobil: 0733-35 85 09
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se

Utvecklare
Utbildningar inriktade mot socialtjänsten
Annette Calner
Telefon: 0522-44 08 55
Mobil: 0706-51 59 01
E-post: annette.calner@fyrbodal.se

Utbildningsadministratör/Kanslist
Ann-Christine Lang
Telefon: 0522-44 08 24 Mobil: 0733-35 85 02
E-post: ann-christine.lang@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-11-14 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776