RSS

Internationellt arbete

EU-finansiering och nätverk

I processen inför bildandet av Fyrbodals kommunalförbund uttalades en tydlig viljemarkering att EU och internationalisering ska ingå i förbundets och dess beredningars verksamhet. Detta i syfte att kunna söka erhålla EU-finansiering till projekt, erfarenhetsutbyte, delta i transnationella projekt, samt inte minst tillgång till europeiska nätverk och kontakter. En central och viktig faktor är att ge och få relevant information om vad som sker och planeras i Bryssel och EU, t ex kommande program, ändrade regelverk etc.

Fyrbodalsnoden

Fyrbodalsnoden (vilande tills uppdrag inkommer från kommunerna)som består av representanter för de 14 kommuner som ingår i Fyrbodals kommunalförbund. De kommunala representanterna är utsedda av respektive kommunchef och innehar ett uppdrag att företräda kommunen vid nodens sammanträden.

Samarbete med andra noder

Förutom Fyrbodalsnoden finns det ytterligare tre noder i Västra Götaland med liknande struktur; Sjuhärad, Skaraborg samt Göteborg (GR). Dessa noder samverkar dessutom med Region Värmland och Region Halland. Denna samverkan omfattar därmed ett realtivt stort geografiskt område.

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Østfold och Västra Götaland, vars syfte är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Fyrbodal är en av Svinesundskommitténs aktiva medlemmar. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Det handlar om att ta vara på vår innovativa gränsregionala miljö och bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer. Se Svinesundskommitténs hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-09-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776