RSS

"Vi sitter på kompetensen och har flera lösningar"

Arbetsförmedlingen är en nyckelaktör i etableringsarbetet. Vi ville höra hur man ser på nuläget och lyfte luren till Arbetsförmedlingen. Där fick vi tala med
Jonas Peterson som har ett regionalt perspektiv, och Evelina Lindell som jobbar mer lokalt.

Jonas Peterson är verksamhetssamordnare inom Arbetsförmedlingens marknadsområde Nordvästra Götaland. I praktiken betyder det att han täcker in i princip hela Västra Götalands län förutom Göteborg. I hans uppdrag ingår samordning av vissa rikstäckande satsningar, som exempelvis snabbspåren.

Även om hans bas är i Borås så tillbringar han mycket tid på olika platser ute i länet, inte minst i Fyrbodal. Här stämmer han av med de lokala arbetsförmedlingarna, eller så blir det besök hos olika arbetsgivare.

Vad är den viktigaste utmaningen i ditt arbete?
– Vårt stora fokus just nu är att komma i kontakt med ännu fler arbetsgivare som kan tänka sig att erbjuda praktikplatser för nyanlända eller har behov av att anställa. Vi sitter på kompetensen och har flera lösningar att erbjuda, men alla vet inte om det.

Hur kan kommunerna hjälpa till när det gäller den utmaningen?
– Genom att sprida kunskap om de olika vägar som finns att tillgå. Det finns ju så mycket mer än snabbspåren. Vi har till exempel även "praktik i staten" eller "extratjänster" för de som varit långtidsarbetslösa men som från nästa år ska utökas och gälla även för nyanlända. (Se länkar under Mer information).

– Man kan gärna kontakta mig direkt, så kan vi diskutera och kanske hitta bra lösningar tillsammans, hälsar Jonas Peterson.

Evelina Lindell är handläggare på arbetsförmedlingen Bohuslän. Här ingår de sju kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad.

Hon är en av drygt 20 medarbetare i området som alla arbetar inom etableringsuppdraget – ett regeringsuppdrag som bara fortsätter att växa. Därför har nya kollegor just anställts och det kan bli fler framöver, berättar hon.

En viktig del är att kartlägga och inventera vilken kompetens som finns bland de nyanlända. Men Evelina Lindell träffar i sin arbetsvardag även nyanlända och försöker hitta matchande utbildnings- och jobblösningar för varje enskild individ.

Vad ser du som den stora utmaningen i dag?
– Det finns förstås flera. För de som är akademiker kan utmaningen vara att överföra deras utländska kompetens till våra svenska förhållanden. Ofta stämmer inte kraven i de olika länderna helt överens. Andra har kanske lång erfarenhet och kompetens från ett visst yrke, men bristande skolgång. Då måste du bygga upp en grund först.

Hur tycker du att samarbetet med kommunerna fungerar?
– Väldigt bra. Vi har en nära dialog och jag upplever att kommunerna har med tankar om utveckling i sitt arbete, och att de arbetar aktivt med att hitta lösningar.

Text: Malin Husár

Vill du hitta fler eller nya jobblösningar i din kommun?

Kontakta gärna:
Jonas Peterson, verksamhetssamordnare arbetsförmedlingen (Nordvästra Götaland).
Telefon: 010-488 46 38
E-post: jonas.peterson@arbetsformedlingen.se

 

Mer information:

Läs mer om snabbspårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Praktik i statenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Extratjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2016-11-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776