RSS

Styrgrupp Integration

Integrationsområdet har en egen styrgrupp som är politisk sammansatt med representation från fem av Fyrbodals kommuner.

  • Ordförande Monica Hansson Trollhättan
  • Ledamot Magnus Jacobsson Uddevalla
  • Ledamot Marie Dahlin Vänersborg
  • Ledamot Paul Christensson Lysekil

Senast ändrad: 2017-03-21 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776