RSS

"Rätt" kompetens finns bland många nyanlända

Bland de nyanlända finns utbildad arbetskraft till flera av bristyrkena i Fyrbodalområdet. Att lyckas med matchningar är en gedigen uppgift. Tillräckliga kunskaper i svenska, validering och praktikplatser är några av vägarna in på arbetsmarknaden.

I slutet av september var 3 040 nyanlända i åldern 16-64 år inskrivna på någon av arbetsförmedlingarna i Fyrbodal. Av dem hade 1 295 personer endast förgymnasial utbildning, 646 hade gymnasial utbildning och 1 099 hade eftergymnasial utbildning.

Följande utbildningsinriktningar var störst bland de som hade eftergymnasial utbildning:

Utbildningsinriktning

Antal inskrivna Af

Företagsekonomi och handel

191

Pedagogik och lärarutbildning

143

Hälso- och sjukvård, samt socialt arbete

128

Konst, humaniora m m

121

Teknik och teknisk industri

120

Juridik och rättsvetenskap

101

Fysik, kemi, biologi och matematik

72

Samhällsbyggnad och byggteknik

61

IT/systemvetenskap

58

Samhälls- och beteendevetenskap

35

Jord, skog och fiske

27

Hotell, restaurang, turism, personliga tjänster, transport

22

De största bristyrkena i Fyrbodalområdet finns inom utbildning samt hälso- och sjukvård. Det handlar om yrken som exempelvis lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och förskollärare i första hand, men även socialsekreterare och medicinska sekreterare.

Just nu går det väldigt bra även för privat sektor och industrin i vårt område vilket gör att det är stor brist på svetsare, CNC-operatörer och ingenjörer samt yrken inom bygg och anläggning. Det råder också brist på kockar, inte bara till restauranger utan även till kommunernas storkök.

Källa: Sara Andersson, analytiker Arbetsförmedlingen

Senast ändrad: 2016-11-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776