RSS

Nu är kommuntalen för år 2017 beslutade

Efter att regeringen beslutat om Länstalen, så har nu Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutat om vilka kommuntal länets 49 kommunerna skall ha år 2017. Kommuntalen beskriver det antal platser för bosättning via anvisning, som kommunerna skall tillhandahålla under året, för vissa nyanlända med uppehållstillstånd.

Årets Länstal för Västra Götalands län är 5 210 och det är en höjning med ca 46 % från förra årets 3 577.

Höjningen i Fyrbodal är på 37 %, så man har alltså bl.a. tagit hänsyn till Fyrbodals höga mottagande (594 år 2017 mot 433 år 2016). Länsstyrelsen har valt att precis som förra året, sätta en lägsta nivå på 10. Fem av våra 14 kommuner har fått ett Kommuntal på 10. Kommuner kan komma överens med varandra om att revidera antalet mellan sig, bara totala sammanlagda antalet inte blir lägre än länstalet.

Vid fastställande av Kommuntalen tar man hänsyn till kommunens:

 • Arbetsmarknadsförutsättningar
 • Befolkningsstorlek
 • Sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn
 • Omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen

Kommuntalen för 2017 är:

 • Bengtsfors 10
 • Dals-Ed 12
 • Färgelanda 10
 • Lysekil 25
 • Mellerud 10
 • Munkedal 13
 • Orust 78
 • Sotenäs 53
 • Strömstad 71
 • Tanum 59
 • Trollhättan 104
 • Uddevalla 129
 • Vänersborg 10
 • Åmål 10

Kommuntalen utgör ca 15-20 % av det totala mottagandet i Fyrbodal (år 2016).

Text: Annette Nyman

Senast ändrad: 2016-10-05 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776