RSS

Nätverk kommunerna

Kommunnätverkets uppdrag är att samla de erfarenheter som varje kommun bär med sig efter många års flyktingmottagande, samt förmedla projektets uppdrag inåt i kommunen. Valda personer i kommunnätverket, representerar sin kommun när det gäller integrationsfrågor på ett strategiskt plan, för att på detta sätt kunna föra frågorna vidare i dialog med chefer och politiker i sin egen kommun. På samma sätt skall kommunnätverket fånga upp frågor från sin egna kommun och lyfta dessa i kommunnätverket.

En tät dialog mellan kommunnätverket och styrgruppen är en förutsättning för att arbetet skall drivas framåt på ett bra sätt.
Senast ändrad: 2017-03-21 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776