RSS

Minskat antal asylsökande i Sverige -
men rekordmånga på flykt i världen...

Antal asylsökande i Sverige fortsätter att minska, samtidigt som det är rekordmånga människor på flykt i världen (65 miljoner). Hur hänger det ihop?

Migrationsverket sänker prognosen ytterligare i senaste Verksamhets-och utgiftsprognosen från oktober 2016. Sedan prognosen från juli så har man sänkt antalet asylsökande för året 2016 med 4 500 från 33 500 till 29 000 och nästa år 2017 är den sänkt med 14 500 från 51 200 till 36 700. När det gäller ensamkommande barn så har årets prognos sänkts med 600 från 3 000 till 2 400 och för 2017 sänks den med 2 100 från 4 500 till 2 400.

Orsaker till minskning

Orsaker till detta beskriver migrationsverket bl.a. vara: migrationsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet, gränskontroller på Balkan och inre gräns- och ID-kontroller i Schengenområdet, som har gjort det svårare att resa in till och genom Europa för att sedan nå Sverige. Främst påverkas människor på flykt från Syrien, Irak och Afghanistan.

Migrationsverket bedömer att överenskommelsen mellan EU och Turkiet kommer att upprätthållas året ut, samtidigt som det fortsatt är svårt att transitera såväl Balkan som att passera gräns- och ID-kontrollerna i Österrike, Tyskland, Norge, Danmark och Sverige. De migranter som anländer till Sverige via Italien förväntas heller inte öka under årets sista två månader. Migrationsverket bedömer också att det även under 2017 sannolikt kommer att vara svårt att resa in till och genom Europa, framför allt från Turkiet till Grekland och vidare mot centrala och norra Europa. Precis som i föregående prognos så ingår cirka 5 700 asylsökande som ska omplaceras från Italien och Grekland i samtliga scenarion för 2017.

Ökad osäkerhet om sex månader

Osäkerheten ökar dock om sex månader. Om migrationsöverenskommelsen mellan Turkiet och EU avslutas någon gång under första halvåret 2017 kommer detta leda till ett ökat antal asylsökande i både Europa och Sverige, framför allt under årets sista sex månader.

Nästa prognos kommer februari 2017.

Verksamhets-och utgiftsprognos oktober 2016 (pdf, 1.3 MB)

Ökning av antal personer med uppehållstillstånd

Samtidigt som antalet asylsökande minskar, så ökar antalet personer som beviljats uppehållstillstånd. Migrationsverket har anställt fler personal för att öka takten på hanteringen av alla asylansökningar. Man har redan i år hunnit bevilja ca 50 000 personer uppehållstillstånd och det kan jämföras med hela förra året som var ca 34 000. Trots detta så är det fortfarande många kvar som väntar på beslut (ca 138 000). Genomsnittlig andel som beviljats uppehållstillstånd hittills i år är 56 % (övriga avslag).

Antalet personer som flyttar till våra kommuner med uppehållstillstånd kommer därför att fortsätta att öka även nästa år. Alla som beviljas uppehållstillstånd av flykting-och skyddsskäl har rätt till etableringsinsatser enligt etableringslagen. Detta innebär ett fortsatt ökat tryck på kommunerna gällande bostäder, mottagningsinsatser, personal och lokaler till förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, personal och genomförande av information om svenska samhället på en rad olika språk, insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga, samt övriga etableringsinatser för både barn och vuxna som gynnar etableringen. Många av insatserna görs i samverkan med andra myndigheter, aktörer, samt den civila sektorn. Det är detta samarbete med övriga aktörer som Fyrbodals kommunalförbund jobbar med genom ett samverkansprojekt med medel från länsstyrelsen. Mer information om detta arbete kommer i nästa nyhetsbrev i december.

Text: Annette Nyman, projektledare/integrationsstrateg

Senast ändrad: 2016-11-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776