RSS

Aktuell utlysning från Länsstyrelsen

Länsstyrelserna utlyser nu nya medel till kommuner och kommunalförbund, enligt §37 och §37a. Totalt finns 7 030 000 kr att fördela i Västra Götaland.

– Denna gång ligger fokus bland annat på stöd till asylsökande och ensamkommande barn – där har vi 4 559 000 kr att fördela i länet, samt till kommuner som vill underlätta uthyrning av bostäder till nyanlända, säger Kirsten Brogaard vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Som kommun kan det vara väl värt att ansöka om stöd till insatser som ligger inom ramen för utlysningen. Det är en möjlighet att bättre kunna stärka och utveckla de verksamheter som finns eller planerar att införas i de enskilda kommunerna, och för att underlätta integrationsarbetet.

Senast 7 oktober 2016 ska ansökan vara inne.


Fyra kommuner fick stöd
Den senaste liknande utlysningen ägde rum i våras. Då handlade den ena delen om stöd till verksamheter med flyktingguider och familjekontakter riktade till främst nyanlända, enligt §37a. Den andra delen handlade om insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017, enligt §37.


Följande kommuner inom vårt område beviljades då stöd:

  • Vänersborgs kommun – för flyktingguideverksamhet: 567 624 kr.
  • Trollhättan Stad – för föreningsguide: 352 000 kr.
  • Uddevalla kommun – för fadderverksamhet för ensamkommande barn: 741 611 kr, samt för bostadsförsörjning för nyanlända: 470 397 kr (läs separat artikel).
  • Tanums kommun – för föräldrastöd och integration: 571 905 kr (läs separat artikel).

Text: Malin Husár

Senast ändrad: 2017-05-10 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776