RSS

Integration

Kommunalförbundet tog ytterligare ett steg i integrationssamverkan år 2014 då en tjänst som integrationsstrateg tillsattes. Uppdraget går ut på att bygga en infrastruktur för integrationsarbetet i Fyrbodals kommuner. Målet är att hitta en gemensam plattform som i sin tur kan leda fram till en regional överenskommelse och en gemensam strategi för involverade aktörer i mottagandet av nyanlända i Fyrbodal.

Att satsa på en gemensam överenskommelse och föra samman de olika integrationssatsningar som görs runtom i Fyrbodal är en avgörande framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett värdigt mottagande för våra nyanlända. Vi ser på mångfald som en styrka och inser att för att uppnå en fungerande mångfald krävs det bättre planering, vilja att samarbeta och gemensamt mål.Fyrbodals kommunalförbund har beviljats medel inom ramen för § 37 förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (2010:1122), för att samordna, driva och följa upp arbetet.

Fyrbodals kommunalförbund har ansvar dels för samordning och administration av utbildningarna för samhällsorientering nyanlända, dels för att hålla ihop arbetet på en strategisk nivå med information, utveckling, kvalitet och utvärdering av verksamheten. Ett administrativt verktyg håller på att implementeras och utbildningar planeras under hösten. Kontakt i arbetet med samhällsorientering är Titti Andersson titti.andersson@fyrbodal.se 

Uppdraget har 3 fokusområden:

  1. Boende
  2. Arbete och kompetens
  3. Hälsa, med inriktning på barn och unga


Kontakt

Integrationsstrateg
Linus Lindblad
Telefon: 0522-44 08 66
Mobil: 0733-35 85 35
E-post: linus.lindblad@fyrbodal.se

Nyhetsbrev

 

Nr 17 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 16 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 15 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 14 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 13 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 12 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 11 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 10 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 9 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 8 2016länk till annan webbplats
Nr 7 2016länk till annan webbplats
Nr 6 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 5 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 4 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 3 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nr 2 2016länk till annan webbplats
 

Vill du ha nyhetsbrevet via mail?

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Samling av goda exempel
från kommunerna


 

Aktuellt

Nyanlända exportexperter hjälper svenska företag

Aktuell statistik för Fyrbodal oktober 2017 (powerpoint, 1.9 MB)

Nya regler för ensamkommande skapar oro

Aktuell statistik för Fyrbodal september 2017 (powerpoint, 1.9 MB)

Aktuell statistik för Fyrbodal augusti 2017 (powerpoint, 1.9 MB)

Aktuell statistik för Fyrbodal juli 2017  (powerpoint, 1.9 MB)

Kommunalförbundets samordnande roll upphör efter september 2017

Migrationsverket:"Vi arbetar för att förbättra systemet"

Aktuell statistik för Fyrbodal juni 2017 (powerpoint, 1.9 MB)

Delrapportering § 37 Nr.2 Fyrbodals kommunalförbund (pdf, 75.1 kB)

Dags för Annette att lämna över

Om integrationsprojektet. Varför behövs samverkan?

Lars Bäckströms svåra uppdrag:
Utreder hela mottagningssystemet

Kommuntalen för år 2017

Ny 3-årig lag med tillfälliga uppehållstillstånd

Kvartalsbrev nr 2 2016 Bosättningsenheten Arbetsförmedlingenöppnas i nytt fönster (pdf, 85.2 kB)

Kort om ”nya” LMA

Bildspel Planering för mottagande för bosättning 2016öppnas i nytt fönster (pdf, 448.4 kB)

Boverkets slutrapport ”Boendesituationen för nyanlända”
(pdf, 4.4 MB)

Material från Regionala konferenser Sverige tillsammans

Länsstyrelens nyhetsbrev om integrationsfrågor, nr 2 (pdf, 4.2 MB)

Bilder och material från uppstartskonferens 8 oktober


Länkar

Dokument


(uppdaterad lista med kommunkontakter 7 okt)

Övrigt material

Senast ändrad: 2017-10-10 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776