RSS

Värdegrundsarbete Hälsokällan

i förskolan och skolan

Värdegrundsarbete i förskola och skola handlar i första hand om personalens förmåga att skapa en tydlig och trygg struktur samt att förmedla värme och uppmuntran. Ett gott ledarskap i klassrummet, på skolgården samt att skapa ett inkluderande klimat i skola och förskola är alltid vuxnas ansvar.

Exempelvis handlar det om personalens förmåga att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö, metoder som stärker barns sociala och emotionella kompetens, förebyggande insatser mot diskriminering och kränkande behandling samt hur elevhälsan genom så kallade motiverande samtal kan hjälpa barn och ungdomar att reflektera över sina liv.

Senast ändrad: 2015-03-04 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776