RSS

Utvecklingsarbete och handledning

Hälsokällan bedriver utvecklingsarbete och handledning på fritidsgårdar, på familjecentraler, i skolor, förskolor etc.  Det kan exempelvis handla om att ta fram en ny likabehandlingsplan i den verksamhet du finns inom (förskola, skola, mödra- och eller barnhälsovård, på fritidsgården etc), eller att ta fram en ny drogpolicy i skolan, eller kommunen där du arbetar. Det kan också handla om att utveckla värdegrundsarbetet i din organisation.

 

Viktiga frågor är t ex:

  • Hur kan likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling stärkas och utvecklas (i förskola, skola, barn- och mödrahälsovård)?
  • Hur främja jämställdhet i föräldrarollen?
  • Hur främja jämställda villkor i klassrummet — en ledarskapsfråga eller?
  • Hur kan man förbättra barn och ungdomars livsstil angående t.ex. drogfrihet, social och emotionell kompetens?
  • Att arbeta med grupper — ledarskap och gruppdynamik i mötet med föräldrar m fl
  • Hur kan man främja kamratskap och tolerans t.ex. utifrån kultur och etnicitet?
  • Inkluderande perspektiv i våra verksamheter som arbetar med barn och unga!
  • Hur utvecklar man föräldrars kraft och kompetens?
  • Att samarbeta med föräldrar

Senast ändrad: 2012-05-04 Uppdaterad av: Fyrbodal Administratör       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776