RSS

Sex och samlevnad

Hälsokällans roll i sex- och samlevnadsarbetet

Hälsokällan verkar utifrån övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och verkar helt i linje med RFSU:s rekommendation och har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.Hälsokällan arbetar främst med utbildning, handledning och nätverksarbete riktat till de aktörer som arbetar med barn och ungdomar! Vi arrangerar sex och samlevnadskurser, nätverksarbete för organisationer och aktörer som arbetar med sex och samlevnad! Vi arbetar även direkt med skolklasser samt andra barn och ungdomsgrupper
Hälsokällan verkar utifrån ett normkritiskt perspektiv och genom en normkritisk pedagogik.

Om sex och samlevnad

Kärlek, sex, identitet, onani, lust är alla viktiga frågor som alla barn och ungdomar funderar på och brottas med! Sex och samlevnadsarbetet handlar dels om den miljö (t ex i skolan, förskolan, på fritidsgården, i föreningen etc) som vi vistas i, samt den undervisning som vi jobbar med. Är miljön inkluderande eller exkluderande? Finns en strukturerad och kvalitetssäkrad sex och samlevnadsundervisning i skolan eller förskolan man går i?

Barns sexualitet

Barn är förmögna till sexuella känslor och kärlek. Det sexuella intresset kan ta sig uttryck i nyfikenhet inför den egna kroppen, sexuella lekar och onani. Det är uttryck som inte bör skambeläggas eller förringas. Barn har rätt att få svar på sina frågor och att utforska sin sexualitet på egen hand och de behöver inte skyddas mot sin egen sexualitet, utan mot vuxna och ungdomar som inte respekterar gränserna. 

Ungdomars sexualitet

Tonåren är en tid av identitetssökande och frigörelse, och av funderingar kring kropp och själ. Insikt i möjligheterna till lust och kunskap om preventivmedel är förutsättningar för att kunna njuta av sin sexualitet och bli en medveten och självständig sexuell varelse.
Internet är idag en arena där ens första erfarenheter av relationer och sex kan äga rum. Unga kan gynnas av möjligheten att i lugn och ro utforska sexualiteten, på egen hand eller med andra. Samtidigt kan nätet bidra till att de får vara med om saker som de själva inte önskar - något som skapat ännu större behov av utbildning. Det är därför viktigt att ungdomar har tillgång till ungdomsmottagningar, skolkuratorer och fritidsgårdar.
Det sexuella utrymmet ser fortfarande olika ut för killar och tjejer, och för heterosexuella samt homo- och bisexuella. Gränserna upprätthålls både av ungdomarna själva och av vuxenvärlden. 

Normkritisk pedagogik innebär att inte fokusera på dem som uppfattas som avvikare i ett sammanhang, utan att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att dessa personer uppfattas som just avvikare och de konsekvenser som kommer av denna obalans.
Ofta när man arbetar för likabehandling och mot diskriminering är syftet att skapa förståelse, toleranslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och empati för människor som blir utsatta för trakasserierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, diskrimineringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kränkningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kan vara exempelvis hbt-länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpersoner, icke-vita personer i ett vitt samhälle eller människor med funktionsnedsättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det kallas för toleranspedagogik.
Med toleranspedagogik riskerar man att missa det som gör att vissa människor ses som avvikare och andra som normala, och som leder till att vissa människor får sina rättigheter tillgodosedda per automatik, medan andra får kämpa för dem. Om man bara pratar om att få homo eller bisexuella är öppna med sin läggning i skolan eller i arbetslivet missar man varför homo och bisexuella måste berätta om sin sexualitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gång på gång medan heterosexuellalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster inte behöver göra det.

Fokusområden för normkritik

Synliggöra normer
Det viktigaste för en normkritisk pedagogik är att synliggöra de normer som styr våra föreställningar och värderingar. Normer påverkar vår syn på människor och bidrar ofta till diskriminering, kränkningar och särbehandling. Men så klart kan det vara bra med normer ibland, som visar vägen till en moralisk grund som vi alla behöver. Det skulle inte fungera med ett normlöst samhälle.

Ifrågasätta normer
Steget efter att ha synliggjort normer är att ifrågasätta dem på grund av deras konsekvenser.

Synliggöra privilegier
Ofta är det lättare att vara medveten om när man är underordnad eller förtryckt på något sätt i samhället än att vara medveten om vilka privilegier man har. Det är lätt att se de strukturer som missunnar en. Men i samma stund som någon underordnas eller diskrimineras är det någon annan som vinner på det.

Granska egen position
Det är viktigt att syna och granska sig själv; när man själv blir privilegierad och får fördelar eller när man själv blir underordnad eller diskriminerad.

Litteratur

  • Brade et al, I normens öga. Metoder för normbrytande undervisning (2008)
  • Kumashiro, Troubling Education. Queer activism and Antiopressive pedagogy (2002)
  • Martinsson & Reimers (red.), Skola i normer (2008)
  • Martinsson et al, Norms at Work: Challenging Homophobia and Heteronormativity (2007)
  • Nordenmark & Rosén, Lika värde, lika villkor? Arbete mot diskriminering i skola och förskola (2008)
  • Darj & Bromseth, Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för förändring (2009) 

Länkar och material

Senast ändrad: 2018-08-01 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776