RSS

En vardag fri från våld-barn och ungas rätt

Hälsokällan leder och driver projektet en vardag fri från våld- barn och ungas rätt

 

Hälsokällan startade, under slutet av 2016, ett våldsförebyggande projekt med syfte att förebygga våld och utsatthet bland barn och ungdomar. Projekets mål är att öka kunskapen hos viktiga vuxna om våldets orsaker och konsekvenser, informera om strategier för att förebygga våld och ungas utsatthet för våld samt främja inkludering.

Projektet finansieras av Folkhälsokommitén, Västra Götalandsregionen.

För mer kontakt: kontakta Anne-Sofie Skälegård.

Senast ändrad: 2017-06-07 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776