RSS

Program med barn och unga

Vi skräddarsyr program

Programmen skräddarsys så att de ska passa in i ert sammanhang. Syftet med programmen är att väcka tankar och funderingar kring frågor som rör barn och ungdomars liv och hälsa och som tar sin utgångspunkt i relationerna och den egna identiteten. Ett annat syfte är att bearbeta värderingar och situationer som ligger nära barnens och ungdomarnas egna liv.

Vi prioriterar er som har ett tydligt syfte där programmet alltid är en del i ett längre sammanhängande arbete.

Genom olika metoder som bygger på upplevelsebaserade historier utan allt för mycket givna svar, "dras deltagarna" med i händelseförloppet där de får vara delaktiga. I programmen får de ge uttryck för sina egna tankar, lyssna på varandra samt prova lösningar på situationer de ställs inför.

 
Nyckelfrågor och utgångspunkt i alla program är:

  • Hur skapas en god självkänsla och ett gott självförtroende?
  • Hur skapas goda relationer?

Senast ändrad: 2017-02-21 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776