RSS

Hälsokällans kurser & utbildningar

Vi anordnar kurser, konferenser och nätverksträffar. Läs här om vad som är på gång:

 • 2017-09-27
  Maskulinitetsnormer, relationer och sexualitet i mötet med ensamkommande barn och unga

  En gratis 3-dagars utbildning för personal i Fyrbodals kommuner som tecknat avtal med Hälsokällan, v...
  Läs mer
 • 2017-10-09
  # connectwithrespect -Digitalt våld ur ungas perspektiv 9 och 24 oktober och 28 November 2017

  Utbildning 9 och 24 Oktober och 28 November 2017 I samarbete mellan Hälsokällan och Tjejjouren Väst e...
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Maskulinitet och könsnormer på fritidsgården

  En gratis 3-dagars utbildning för personal som är verksamma i någon av de Fyrbodals kommuner som har...
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 17 oktober 2017
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Samverkan och nätverksträff mot Hedersförtryck 17 Oktober 2017

  Nätverksträff och seminarium mot Hedersförtryck 13.30-16.30

  Hälsokällan arrangerar ytterligare en nät...

  Läs mer
 • 2017-11-08
  Att möta föräldrar i grupp 8 och 23 November 2017

  Utbildning 8 November och 23 November 2017 Utbildningen riktar sig till till personal som arbetar med...
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Utbildning "Sex och samlevnad för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Torsdagen den 9 November 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Att främja kunskaper och värden 15 november

  Utbildning 15 november 2017  "Skolans värdegrund i teori och praktik - förhållningssätt, verktyg och...
  Läs mer
 • 2017-11-22
  Nätverksträff "Barn och ungas sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande" Onsdagen den 22 November 13.30.-16.30 2017
  Målgrupp: rektorer, lärare och personal inom omsorgerna som arbetar med barn och ungdomar med olika ...
  Läs mer
 • 2017-11-27
  Konferens 27 november - Vänd skolfrånvaro till närvaro och full gymnasiebehörighet!

  Konferens 27 november 2017  - Högskolan Väst Trollhätan Målgrupp: Skolchefer, skolledare, lärare och ...
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Utbildning "Sex och samlevnad på mellanstadiet - Livet-kroppen och kärleken" Onsdagen den 6 December 09.00-16.00 2017
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Socialpedagoger i skolan 8 december

  Nätverksträff 8 december 2017  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skol...
  Läs mer
 • 2018-01-19
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 19 januari 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2018-01-25
  DISA - gruppledarutbildning 25 och 26 januari samt 2 februari 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdh...

  Läs mer
Karta Fyrbodal


Senast ändrad: 2017-02-20 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776