RSS

Hälsokällans kurser & utbildningar

Vi anordnar kurser, konferenser och nätverksträffar. Läs här om vad som är på gång:

 • 2018-03-05
  Utbildning "Sex, relationer och funktionalitet för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna" Måndagen den 5 mars 20118 13.30-16.30 2018
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionalitet
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter -  för dig som verkar som språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. 20 april 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildnin...

  Läs mer
 • 2018-04-27
  Youmo - 27 april 2018

  Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet o...
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Socialpedagoger i skolan 18 maj 2018

  Nätverksträff 18 maj 2018  "Socialpedagoger i skolan". Målgrupp: Socialpedagoger i Fyrbodals skolor
  Te...

  Läs mer
 • 2018-05-24
  Utbildning För dig som är språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktioner.
  Läs mer
 • 2018-05-29
  Projektträffar En skola för alla projektet våren 2018

  Nedan kan du läsa mer om en del av de träffar som planeras under våren 2018 för dig som är projektme...
  Läs mer
 • 2018-05-29
  Utbildning-Grundläggande kunskaper om hedersproblematik Tisdagen den 29 maj 2018 kl 08.30-12.00
  Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar och familjer!
  Läs mer
 • 2018-05-29
  Nätverksträff hedersförtryck 29 maj 2018 med fokus på Könsstympning - med Anna Holm

  En nätverksträff och utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studieha...
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Utbildning "Sexualitet och relationer - 13-19 år" Torsdagen den 31 maj 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i 13-19-årsåldern samt personal i elevhälsa, socialpedagoger...
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7" Torsdagen den 14 Juni 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • 2018-08-27
  DISA - gruppledarutbildning 27 och 28 augusti samt 7 september 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdh...

  Läs mer
Karta Fyrbodal


Senast ändrad: 2017-02-20 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776