RSS

Hälsokällans kurser & utbildningar

Vi anordnar kurser, konferenser och nätverksträffar. Läs här om vad som är på gång:

 • 2018-08-27
  DISA - gruppledarutbildning 27 och 28 augusti samt 7 september 2018

  Tredagars-utbildning DISA
  DISA är en evidensbaserad metod för att förebygga depression och nedstämdh...

  Läs mer
 • 2018-09-03
  Socialpedagoger i skolan - nätverksträffar hösten 2018
  • 3 September 2018
  • 31 Oktober 2018
  • 30 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbet...

  Läs mer
 • 2018-09-14
  Sex på lättare svenska - för modermålslärare, studiehandledare, personal på IM-programmen
  14 September 2018
  Välkommen till utbildning för att arbeta med nyanländas frågor kring sexualitet, kr...

  Läs mer
 • 2018-09-19
  Utbildningar, temadagar och lärträffar för projektenheter i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"! - hösten 2018

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • 2018-09-19
  Utbildning horisontella principer 19 September i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"!

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Nätverksträffar kuratorer i skolan-hösten 2018
  • 25 September 2018
  • 26 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som kurator...

  Läs mer
 • 2018-09-28
  De goda idéerna i fokus - 28 September 2018
  • Välkommen till en idéutbytardag med massor av energi och inspiration.
  Dagen som arrangeras för femte ...
  Läs mer
 • 2018-10-04
  Jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter -  för dig som verkar som språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare. 4 Oktober 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildnin...

  Läs mer
 • 2018-10-15
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 15 oktober 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Nätverksträff för dig som arbetar med frågor kopplat till hedersproblematik" 15 oktober 2018 - kl. 13.30-16.30
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Utbildning för förskollärare - Stopp min kropp!26 oktober 2018

  En utbildning för dig som arbetar som förskollärare, på familjecentral etc.
  Utbildninngen tar sin utg...

  Läs mer
 • 2018-11-09
  Utbildning för språkstödjare, modersmålslärare m fl. Grundläggande kunskaper om hedersförtryck - 9 november 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildnin...

  Läs mer
Karta Fyrbodal


Senast ändrad: 2017-02-20 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776