RSS

Hälsokällans kurser & utbildningar

Vi anordnar kurser, konferenser och nätverksträffar. Läs här om vad som är på gång:

 • 2018-09-19
  Utbildningar, temadagar och lärträffar för projektenheter i det ESF-finansierade projektet "En skola för alla"! - hösten 2018

  Målgrupp: alla som arbetar i det ESF-finansierade "En skola för alla projektet"
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Nätverksträffar kuratorer i skolan-hösten 2018
  • 25 September 2018
  • 26 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som kurator...

  Läs mer
 • 2018-10-15
  Utbildning "Grundläggande kunskaper om hedersförtryck" 15 oktober 2018
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Nätverksträff för dig som arbetar med frågor kopplat till hedersproblematik" 15 oktober 2018 - kl. 13.30-16.30
  Målgrupp: alla som arbetar med barn och ungdomar och möter frågor som relateras till heder.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Utbildning "Stopp min kropp 26 oktober 2018
  Målgrupp: förskolor som arbetar med frågor kopplat till barns integritet
  Läs mer
 • 2018-10-31
  Socialpedagoger i skolan - nätverksträffar hösten 2018

  • 31 Oktober 2018
  • 30 November 2018
   Välkommen till våra nätverksträffar för dig som arbetar som socialped...

  Läs mer
 • 2018-11-09
  Utbildning för språkstödjare, modersmålslärare m fl. Grundläggande kunskaper om hedersförtryck - 9 november 2018

  En utbildning för dig som arbetar som språkstödjare, modersmålslärare och studiehandledare.
  Utbildnin...

  Läs mer
 • 2018-11-13
  Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7" Tisdagen den 13 november 09.00-16.00 2018
  Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc
  Läs mer
 • 2018-11-14
  Sex på lättare svenska - för modermålslärare, studiehandledare, personal på IM-programmen
  14 November 2018
  Välkommen till utbildning för att arbeta med nyanländas frågor kring sexualitet, kro...

  Läs mer
 • 2018-11-28
  28 November 2018
  Att möta nyanlända föräldrar
  kring stöd i föräldraskapet
  - Hur gör vi? 

  Målgrupp: olika aktörer i Fyrbodal som arbetar med/eller vill skapa förutsättningar för nyanlända fö...
  Läs mer
Karta Fyrbodal


Senast ändrad: 2017-02-20 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776