RSS

Detta arbetar vi med

Exempel på utbildningar, nätverksträffar och konferenser

Inom Föräldrastödsområdet

 • Ledarutbildningar i IDCP/Vägledande samspel
 • Ledarutbildningar i föräldrastödsprogrammet KOMET
 • Ledarutbildningar för att främja integration och föräldrastöd (Barnen i våra hjärtan)
 • Föräldrarollen och ett normmedvetet förhållningssätt i mötet med föräldrar
 • Ledarutbildning Föräldraskap i världen
 • Ledarutbildning Dialogbaserat föräldraskap (Jesper Juul-inspirerat)
 • Ledarutbildning EFFEKT (Att förebygga droganvändning och normbrytande beteende bland ungdomar)
 • Att stötta föräldrar på webben
 • Stategiskt föräldrastödsnätverk i Fyrbodal.
 • Nätverk familjecentraler och öppna förskolor
 • Aktiva föräldramöten på bvc, mvc, i förskola och skola — men hur då?

 

Att arbeta normmedvetet

 • Likabehandlingsarbete i förskolan
 • Likabehandlingsarbete i grund och gymnaiseskola
 • Genusmedvetenhet i skolan
 • Genusmedvetenhet i förskolan
 • Hjärtestunder —att arbeta för att främja självkänsla och goda relationer i förskolan
 • Mångfald är bättre än enfald — ett medvetet förhållningsätt i sex- och samlevnadsundervisningen.
 • Utbildning normkritiskt förhållningssätt
 • Sex och samlevnad i förskolan
 • Sex och samlevnad i skolan
 • Fördjupningskurs sex och samlevnad.
 • Kom i kondom
 • Att prata om snippor och snoppar
 • Fråga chans — sex och samlevnad i mellanstadieåldern
 • Sex och samlevnadsundervisning i nya kurs- och ämnesplaner
 • HBTQ-utbildning fritidsgårdspersonal, skolpersonal, personal i mödrahälsovård och barnhälsovård.
 • Likabehandling i praktiken — ett skolexempel

 

Värdegrundsarbete i praktiken

 • Värdegrundsarbete i skolan
 • Värdegrundsarbete i förskolan
 • Värdegrundsarbete i mödrahälsovården
 • Värdegrundsarbete i barnhälsovården

 
o   Att arbeta utifrån barns perspektiv- att ta barnkonventionen på allvar...

 

Att främja drogfrihet och förebygga droganvändning

 • Skola och föräldrar tillsammammans ger skydd mot droger
 • Ökad skolnärvaro — ett sätt att förebygga ANTD-problematik

Senast ändrad: 2014-11-28 Uppdaterad av: Björn Schullerqvist       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776